AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 1 (2023), 77–89

Auch eine Geschichte der Offenbarung: Die Inspirationslehre als Herausforderung gegenwärtiger Theologie

[This too a History of Revelation: The Doctrine of Inspiration as the Challenge of Contemporary Theology]

René Dausner

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.16
zveřejněno: 20. 11. 2023

Abstract

The article is an approach to a temporary understanding of inspiration as a theological key concept. Starting with the difficulties of a theology of inspiration, the contribution follows three main questions: 1. How can the Holy Scriptures be understood as an inspired document of revelation? 2. How can the conviction of faith in the inspired Word of God be plausibly expressed? And finally, 3. How can the doctrine of inspiration be understood in the horizon of revelation? The contribution traces back to the Second Vatican Council (1962–1965) and suggests, according to phenomenological thinking, inspiration as a challenging hyperphenonemon that inspires a new way of thinking the word of God.

klíčová slova: Inspiration; Theology; Revelation; Word of God; Holy Scriptures; Judaism; Islam; Christianity; Phenomenology; Rationality; Second Vatican Council; Dei Verbum

Creative Commons License
Auch eine Geschichte der Offenbarung: Die Inspirationslehre als Herausforderung gegenwärtiger Theologie is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení