AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 1 (2023), 67–73

Revival of Ancient Questions: Current Developments in Theological Animal Ethics

Michael Rosenberger

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.15
zveřejněno: 20. 11. 2023

Abstract

Since the middle of the 19th century, animal husbandry has been industrialised and subdued to economic efficiency to an unsurpassable degree. Animals as living beings and fellow creatures have largely fallen by the wayside. Whereas philosophical ethics has reflected this situation critically since the 1970s, theological ethics entered the debate only with a notable delay in the 2010s and was enormously fostered by the encyclical Laudato si’ in 2015. The article discusses different theological approaches to animal ethics and links it with the origins of Christian animal ethics in the patristic era. Finally, it focuses attention on the most debated controversy in animal ethics, namely meat consumption, and argues for the postponing of this question in favour of progress in animal welfare.

klíčová slova: Animal husbandry; Animal ethics; Animal welfare; Creatures; Anthropocentrism; Stoic philosophy; Meat consumption; Vegetarianism/veganism; Monasticism

Creative Commons License
Revival of Ancient Questions: Current Developments in Theological Animal Ethics is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení