AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 1 (2023), 43–66

The Animal within Creation: Thoughts from Christian Theology

Lucie Kolářová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.14
zveřejněno: 20. 11. 2023

Abstract

The article’s topic is animal in Christian religion and concept of creation. It describes how Christian theology has reflected the status and significance of animals in the historical development, which positions it has created or preferred in this matter and how they have changed from biblical times until our post-modern present age. Methodically this cross-section through history means that each period is conveyed in its basic features and presented through selected authors, works or texts of the given time. Along with the historical line, the text also follows the principal question of the nature of the relation between human and animal from a theological viewpoint. The object of reflection is thus also the theoretical basis for a morally justifiable relation of post-modern people to other living creatures. The text mainly deals with the following key aspects: a) anthropocentrism and its difficulties in relation to the position of animals in the western, traditionally Christian culture, b) possible ethical perspectives and consequences of the theological concept of creation for the status of animal today.

klíčová slova: Animal; Christianity; Theology of Creation; Historical development; Bible; Integral approach

Creative Commons License
The Animal within Creation: Thoughts from Christian Theology is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení