AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 1 (2023), 21–41

‘And When He Saw Him, He Had Compassion’: Following Jesus and Relationship to Non-Human Creatures

Jan Zámečník

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.13
zveřejněno: 20. 11. 2023

Abstract

This article explores how the concept of following Jesus can be ethically applied in the sphere of the treatment of non-human creatures. It shows three possibilities of grasping the theme: accommodating Jesus to a preconceived idea, using the sayings and actions of Jesus that involve animals, and adhering to a characteristic feature of his approach. The article points out the problematic character of the first two options and highlights the third – it proposes that the relationship to non-human creatures should be based on the criterion of compassion accompanied by care for the suffering.

klíčová slova: Following Jesus; Non-human creatures; Environmental ethics; Compassion; Parable of the good Samaritan

Creative Commons License
‘And When He Saw Him, He Had Compassion’: Following Jesus and Relationship to Non-Human Creatures is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení