AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 13 No 1 (2023), 11–20

Just Good Enough to Eat? Animals in Theological Ethics Approaches

Martin M. Lintner

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.12
zveřejněno: 20. 11. 2023

Abstract

The way humans treat animals is ambivalent: we bury our pets in animal cemeteries, and we slaughter and eat others. Even though the use of animals and coexistence with them has shaped people’s lives since time immemorial, Theology has long misjudged the importance of a theological reflection on animals. This has also led to blind spots in theological ethics. In the meantime, there are not only important approaches to a theology that takes animals into account but also a range of approaches within Catholic moral theology has been developed that seek to do justice to the intrinsic value of animals. They require a profound change in the human-animal relationship in the light of the Christian faith and call for more humane treatment of animals. This article presents the most important of those approaches from the German-speaking region and attempts to show common concerns but also different figures of argumentation.

klíčová slova: Animal ethics; Animals in theology; Proper value of animals; Human-animal difference

Creative Commons License
Just Good Enough to Eat? Animals in Theological Ethics Approaches is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení