AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 12 No 2 (2022), 103–120

The Divine Character of Human Rights and Duties: A Theological Enquiry in the Context of the Border Regions in the Czech Republic

Petr Jandejsek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.7
zveřejněno: 06. 03. 2023

Abstract

The context of the article is the call by Pope Francis expressed in Fratelli tutti to extend fraternity towards people on the margins. The discourse on human rights is proposed as an appropriate – though by no means self-evident – tool for theology to use in order to respond to the challenge of poverty. The article discusses the use of human rights in theology against the background of the situation of poor border areas of the Czech Republic, which are considered to suffer from injustice. It is argued that, under current socio-economic conditions, it is extremely difficult for people living in these regions to make free and responsible decisions. The article confirms that human rights, e.g., social and economic rights, can be convincingly based on a theological view of the human person. ‘Divine rights’ have their counterpart in ‘divine duties’, i.e., duties resulting from biblical faith in God the Liberator. Moreover, the Gospel shows that works of mercy or works of justice are eschatologically significant. Finally, it argues that human rights not only allow Christians to share with people of other faiths and without faith the service to justice in the world but are even a possible expression of their own mission to work for the coming of the Kingdom.

klíčová slova: Theology; Poverty; Human rights; Social and economic rights; Czech border regions

Creative Commons License
The Divine Character of Human Rights and Duties: A Theological Enquiry in the Context of the Border Regions in the Czech Republic is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení