AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 12 No 2 (2022), 79–101

Till and Keep and God’s Indwelling

Felipe Dittrich Ferreira

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.6
zveřejněno: 06. 03. 2023

Abstract

This article proposes to restore the understanding of Genesis 1-2 not as an innocent prelude for the Fall, but as the blueprint for the unfolding of God’s plan for the created world. In this context, the idea that humankind was given the image of God is articulated with the instructions given by God in paradise: naming the animals (Gn 2:19), tilling and keeping the soil (Gn 2:15), multiplying, and filling and mastering the Earth (Gn 1:28). Such tasks would have the function of guiding the human development towards the likeness of God, while contributing at the same time to Earth’s development, according to the model furnished by the garden of Eden, arguably meant to be extended and multiplied. The final objective of such efforts would be to prepare the Earth for God’s indwelling. The Parable of the Ten Virgins (Matthew 25:1–13), along with the Parable of the Faithful Servant (Matthew 24:42–51; Mark 13:34–37; Luke 12:35–48) could be said to warrant such interpretation.

klíčová slova: Genesis; Creation; Image of God; Earth; Garden of Eden

Creative Commons License
Till and Keep and God’s Indwelling is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení