AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 12 No 2 (2022), 123–127

Ivana Noble, Zdenko Širka (eds.), Kdo je člověk – Teologická antropogie ekumenicky

[Ivana Noble, Zdenko Širka (eds.), Who is Man - Theological Anthropology Ecumenically]

Daniela Brůhová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.8
zveřejněno: 06. 03. 2023

Abstract

Book review on Ivana Noble, Zdenko Širka (eds.), Kdo je člověk –Teologická antropogie ekumenicky [Who Is the Human Being in Relation to God – Theological Anthropology Ecumenically], Praha: Karolinum, 2021, 344 pages, ISBN: 978-80-246-4779-1.

Creative Commons License
Ivana Noble, Zdenko Širka (eds.), Kdo je člověk – Teologická antropogie ekumenicky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení