AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 12 No 2 (2022), 59–77

Less Known Iconography of the Immaculate Conception of the Virgin Mary in the Prague Loreto in Connection with the Teaching of St Lawrence of Brindisi

Marie Vymazalová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.5
zveřejněno: 06. 03. 2023

Abstract

The text describes and contextualises collections of sermons by Lawrence of Brindisi about the Virgin Mary called Mariale, mainly the sermons about the teachings of the Immaculate Conception of the Virgin Mary. Lawrence of Brindisi, a capuchin monk and a European diplomat, was an important person in European church history of the 16th and the 17th centuries, but his texts are not yet fully appreciated. The text compares the theological question with the works of art from Prague Loreta. The comparison of the layout of this Marian pilgrimage place and thoughts of Franciscan spirituality contained in Lawrence’s sermons demonstrates the mutual interconnection between the specific period of theological thinking and a particular example of artistic expression.

klíčová slova: Iconography; Immaculate Conception; Virgin Mary; Prague Loreto; Lawrence of Brindisi

Creative Commons License
Less Known Iconography of the Immaculate Conception of the Virgin Mary in the Prague Loreto in Connection with the Teaching of St Lawrence of Brindisi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení