AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 12 No 2 (2022), 41–56

And Beauty Will Make You Free: On the Transformative Power of Beauty

Pavol Bargár

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.4
zveřejněno: 06. 03. 2023

Abstract

In allusion to the famous Johannine dictum, this paper seeks to explore the relationship between beauty and liberation. Liberation is here understood in terms of a movement toward transforming all reality in accordance with the principles of the coming reign of God, ‘so that God may be all in all’ (1 Cor 15:28). Complementarily, beauty is not interpreted merely as a matter of taste and preference but as something that permeates all dimensions of being human. The paper, therefore, argues that beauty not only gives expression to the human yearning for transformation but that both beauty and liberation represent the constitutive elements of Christian praxis. Thus, beauty provides a framework through which the current reality can not only be seen but also discerned, experienced, and performed in a new way, thus effectively opening up possibilities for transformation as God’s project of inaugurating a new heaven and a new earth. Therefore, it will be proposed that beauty represents a key theme for theological reflection (locus theologicus), having aesthetic, ethical, and ontological implications for Christian theology. This point will not only be discussed in conversation with various theological voices but also illustrated through engagement with cinema, namely, Jane Campion’s The Power of the Dog.

klíčová slova: Aesthetics; Beauty; Christianity; Imagination; Liberation; Praxis, The Power of the Dog (film); Transformation

Creative Commons License
And Beauty Will Make You Free: On the Transformative Power of Beauty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení