AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 12 No 2 (2022), 27–39

How Beauty is Dying

Jiří Hanuš

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.3
zveřejněno: 06. 03. 2023

Abstract

In his essay, the author reflects on the death of ‘beauty’ within the context of the present state of nature (the phenomenon of the forest and its problems), modern art (the transformations within visual art) and language (the demise of dialects, the destruction of language by contemporary ideologies). The fact that ‘beauty’ is not merely a subjective category and is not purely a matter of individual taste means that we can rationally discuss its renewal (nature), the talent, craftsmanship and diligence involved (art), and the relationship between language ideas and thoughts (how ‘nicely’ we speak).

klíčová slova: Beauty; Nature; Art; Language

Creative Commons License
How Beauty is Dying is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení