AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 12 No 2 (2022), 9–26

When You Do Not Fit In: Ugliness as a Theological Problem

Dávid Cielontko, Jan Zámečník

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2023.2
zveřejněno: 06. 03. 2023

Abstract

The article draws attention to the ethical and pastoral dangers associated with the theological subordination of ugliness to other purposes, such as universal harmony and order, the search for the immutable, or divination. It also traces the tendency to conflate moral and aesthetic ugliness, which has led to the marginalisation or even persecution of others on the basis of their outward appearance. As a counterpoint to these tendencies, the article emphasises the idea of the ugly suffering servant Christ, which contains pastoral and countercultural potential.

klíčová slova: Ugliness; Beauty; Marginalisation; Subversive ethics; Pastoral care; Suffering servant; Jews; Witches

Creative Commons License
When You Do Not Fit In: Ugliness as a Theological Problem is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení