AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 1 (2021), 129–144

Sacramental Realism of Chesterton and Lewis

Pavol Hrabovecký

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2021.7
zveřejněno: 27. 09. 2021

Abstract

The aim of this study is to present G. K. Chesterton’s and C. S. Lewis’s understanding of sacramental realism and its possible adoption in pre-evangelisation. It is demonstrated that G. K. Chesterton’s works influenced C.S Lewis’s conversion, his Christian literary thinking, and his apologetics. Both Chesterton and Lewis offered sacramental perceptions of the world, available through the baptism of imagination. In their works, imagination helps reason to expand and recognise the supernatural in the natural. Therefore, imagination is an essential part of their apologetics of Christianity, which still appeals to contemporary man. In this way, new imaginative apologetics can serve as a suitable preparation for the proclamation of the Gospel today.

Klíčová slova: C. S. Lewis; G. K. Chesterton; Pre-evangelisation; New Apologetics; Symbol; Imagination

Creative Commons License
Sacramental Realism of Chesterton and Lewis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení