AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 1 (2021), 145–161

Finding Faith between the Sciences: The Cases of ‘The Outer Worlds’ and ‘Mass Effect: Andromeda’

Frank G. Bosman

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2021.8
zveřejněno: 27. 09. 2021

Abstract

Science fiction, as a genre, has always been a place for religion, either as an inspirational source or as a part of the fictional universe. Religious themes in science fiction narratives, however, also invoke the question of the relationship, or the absence thereof, between religion and science. When the themes of religion and science are addressed in contemporary science fiction, they are regularly set in opposition, functioning in a larger discussion on the (in)comparability of religion and science in science fiction novels, games, and films. In the games The Outer Worlds and Mass Effect Andromeda, this discussion is raised positively. Involving terminology and notions related to deism, pantheism, and esoterism, both games claim that science and religion can co-exist with one another. Since digital games imbue the intra-textual readers (gamer) to take on the role as one of the characters of the game they are reading (avatar), the discussion shifts from a descriptive discourse to a normative one in which the player cannot but contribute to.

Klíčová slova: Religion; Science; Religion science debate; The Outer Worlds; Mass Effect Andromeda; Deism; Esoterism

Creative Commons License
Finding Faith between the Sciences: The Cases of ‘The Outer Worlds’ and ‘Mass Effect: Andromeda’ is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení