AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 1 (2021), 109–128

Conversion as the Path to the Recovery of Humanity in the Context of St John Paul II’s Theology of Holiness

Magda Bušková

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2021.6
zveřejněno: 27. 09. 2021

Abstract

The study focuses on Pope John Paul II’s view of conversion as an essential aspect of holiness. It explores why he emphasises the personal conversion of a Christian to God, and in a broader context, how conversion relates to the recovery of humanity and human dignity. The reflection is based on the teaching of the Second Vatican Council, especially as presented in the documents Gaudium et Spes and Lumen Gentium. Conversion is viewed from the perspective of spiritual theology and the union between God and the human person and focuses on some related features from John Paul II’s ‘Trinitarian’ group of encyclicals. The reflection also examines the importance of Christian conversion to God as an internal process of transformation in the human person in the context of both internal ruptures and external existential threats.

Klíčová slova: John Paul II; Conversion; Holiness; Union with Christ; Mercy; Human Dignity

Creative Commons License
Conversion as the Path to the Recovery of Humanity in the Context of St John Paul II’s Theology of Holiness is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení