AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 1 (2021), 85–107

Francis’ Idea of the Church: Outline of an Ecclesiology

Mark Joseph Zammit

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2021.5
zveřejněno: 27. 09. 2021

Abstract

In the past eight years, since the election of Francis as the first Latin American pontiff in history, the Church has experienced new manners of being and acting. Even though she has also been in a constant state of aggiornamento, Francis’ vision has contributed greatly to this concept of being a perfect image of the ideal Church of Christ (cf. Ecclesiam Suam 10) and a better servant of humanity. The objective of this study is to present an outline of Francis’ main ecclesiological concepts, in the awareness that this endeavour can never be completely exhaustive. For this reason, the article is divided into two main sections. In this first one, the bedrocks of his ecclesiological thoughts are studied. These include his Jesuit vocation, the CELAM conferences and vision, and the Argentine theology of the people. In the second section, his main ecclesiological themes are analysed: the people of God, a poor Church for the poor, ecumenism, reform, and an ecological Church.

Klíčová slova: Church; Ecclesiology; Evangelisation; Francis; Mission; People of God; Reform; Theology of the people

Creative Commons License
Francis’ Idea of the Church: Outline of an Ecclesiology is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení