AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 1 (2021), 61–81

Faith Embodied in Attitudes: Ethics of Dialogue and Brotherhood of All People in the ‘Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together’ in Abu Dhabi and the Encyclical Fratelli Tutti

Denisa Červenková, Petr Vizina

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2021.4
zveřejněno: 27. 09. 2021

Abstract

This text is concerned with the ethical approach of inter-faith relations and the dialogue of culture in two documents of Pope Francis: ‘On Human Fraternity for World Peace and Living Together’ and the encyclical Fratelli Tutti. This ethical approach refers to God the Creator of all and the call to brotherhood of all human beings and refers to faith as a response to Revelation. Faith also forms ethical approaches for interreligious dialogue. Pope Francis’ approach in the documents is that the theological truth and values of religious traditions are embodied in attitudes of social friendship. Francis challenges us to build a specific environment that he calls a ‘new culture of dialogue’, having frequently called for the growth of a culture of encounter that is capable of transcending political and social barriers and encourages creating a specific culture of social and ‘political love’.

klíčová slova: Pope Francis; Interreligious dialogue; Ethics of dialogue; Dialogue of cultures; Fraternity; Theology of religions; Fratelli tutti; Document on Human Fraternity

Creative Commons License
Faith Embodied in Attitudes: Ethics of Dialogue and Brotherhood of All People in the ‘Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together’ in Abu Dhabi and the Encyclical Fratelli Tutti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení