AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 1 (2021), 39–59

God’s Providence and the Plurality of Religions

Vojtěch Novotný

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2021.3
zveřejněno: 27. 09. 2021

Abstract

The ‘Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together’, co-signed on 4 February 2019 by Pope Francis and the Grand Imam of Al Azhar, Ahmad Al-Tayeb, states: ‘The pluralism and the diversity of religions, colour, sex, race and language are willed by God in His wisdom, through which He created human beings.’ The article presents the starting points of correct hermeneutics of this statement. It points out that it is a positive reformulation of the anti-discrimination human rights declarations, which list the criteria according to which people cannot be discriminated. It shows the compatibility of the statement with the Quran, which presupposes a plurality of successive and graded revelations of God and religions: Judaism, Christianity, and Islam. It then represents the reactions with which Catholic theologians responded to the statement: the accusation of the Pope of heresy; the claim that while God’s creative will has instilled a natural religion in human beings, it does not positively seek a plurality of religions; the claim that non-Christian religions are an evil by which God allows to achieve greater good; the claim that all religions are wanted by God’s Providence in what is true, good, and beautiful in them as the preparation for the salvation of man in the encounter with Christ. In the end, it discusses the idea of St. John Paul II, who, for several years before the creation of the Abu Dhabi declaration, combined this last idea with the work of the Holy Spirit.

Klíčová slova: Document on Human Fraternity; Hermeneutics; Islam; Christianity

Creative Commons License
God’s Providence and the Plurality of Religions is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení