AUC THEOLOGICA
AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 11 No 1 (2021), 11–38

Making Fraternity an Essential Link in Christian-Muslim Relations

Luboš Kropáček

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2021.2
zveřejněno: 27. 09. 2021

Abstract

The article provides a survey of ideas and initiatives advanced by Christian and Muslim religious leaders and believers towards a mutual religious rapprochement in the past more than fifty years. On the Christian side, the process was started at the Second Vatican Council and developed with the great personal involvement of all popes of the following half-century. Muslim positive initiatives, from official centres as well as from committed intellectuals, have appeared somewhat later and still have to combat hostile moves of partisans of radical Islamism. Our article discusses the culminating point reached so far in the positive efforts of Pope Francis in his meetings with the Grand Imam of Al-Azhar Sheikh Ahmad al-Tayyib, including their agreement on the fraternity as a desirable bond for all believers in God. Our reflections try to mark out the main points of understanding achieved by the two religious leaders in the document signed by them in Abu Dhabi in February 2019 and, thereafter, further developed by the Pope in his comprehensive encyclical Fratelli tutti, issued in Vatican on the feast of Saint Francis in October 2020.

klíčová slova: Second Vatican Council; Declaration Nostra Aetate; Interreligious dialogue; Islam and Christianity; Pope Francis’ visits in Muslim countries; Encyclical Fratelli tutti

Creative Commons License
Making Fraternity an Essential Link in Christian-Muslim Relations is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení