AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 2 (2020), 123–139

‘Adam lay ybounden’: A Marian Felix Culpa

Frank G. Bosman

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.62
zveřejněno: 02. 02. 2021

Abstract

The 15th-century poem ‘Adam lay ybounden’ presents a ‘folk version’ of the paradoxical theology of the notion of felix culpa, Adam’s ‘happy fault’ by which the Incarnation of God in Jesus of Nazareth was unintentionally provoked. The poem is simple in its vocabulary, but elaborate in its invocation of theological notions such as the descensus Christi as inferos, the felix culpa and the necessarium Adae peccatum, both from the Easter prayer of the ‘Exsultet,’ focussing on the role of Mary within the economy of salvation rather than on Christ’s. While having been researched only fragmentarily in the past, in this article, the theological content of this poem is analysed integrally for the first time.

Klíčová slova: Adam lay ybounden; Middle-English poetry; Mariology; Felix culpa; Descensus Christi ad inferos; Forbidden fruit; Primordial sin

Creative Commons License
‘Adam lay ybounden’: A Marian Felix Culpa is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení