AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 2 (2020), 141–162

Interpretiertes Christentum? Kritische Relektüre von Ratzingers Einführung in das Christentum

Lucie Kolářová

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.63
zveřejněno: 02. 02. 2021

Abstract

Ratzinger’s early work Introduction to Christianity presents an attempt at rational understanding of what theology considers to be crucial for Christianity and what should be thought over in the context of the (then) new challenges. The open character of the book can be understood in light of the fact that anthropological discourse was already well established in post-Council theology. For Ratzinger, this seems to be connected with a necessity to outline clear contours for Christianity. The book is one of the author’s significant works with a wide impact, and which also represents Ratzinger’s way of thinking in its relation to philosophical thought. The title of this contribution is also its point: Ratzinger’s book offers a certain interpretation of Christianity and provides at the same time a sort of defence of Christianity against a never-ending chain of interpretations. It is just that which should be subjected to interpretation.

Klíčová slova: Christianity; Theological anthropology; Credo; Philosophy; Interpretation

Creative Commons License
Interpretiertes Christentum? Kritische Relektüre von Ratzingers Einführung in das Christentum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení