AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 2 (2020), 107–121

L’identité masculine et féminine chez Jacques Maritain face au document de la Congrégation pour l’éducation catholique sur le genre

[The Masculine and Feminine Identity in the Work of Jacques Maritain with Regard to the Document of the Cogregation for Catholic Education on Gender]

Lukáš Jan Fošum

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.61
zveřejněno: 02. 02. 2021

Abstract

The recent document of the Congregation for Catholic Education on the question of gender ‘Male and Female He Created Them’ emphasises the importance of the sexual difference for the masculine and feminine identity. On the other hand, in his essay ‘Faisons-lui une aide semblable à lui’ written in 1967, Jacques Maritain insists that this difference is more a difference of the soul than a difference of the body and that it will last also when the bodies are resurrected after death. His concept of the masculine and feminine specificity is based both on biblical and philosophical arguments. Without inclining to feminism, Maritain underlines especially the way in which a woman is different from a man. This study tries to show, how Maritain’s ideas about the sub-specificity of man’s and woman’s soul can be complementary to the anthropology of the above-mentioned document of the Congregation for Catholic Education. Furthermore, it shows also a critical point of view of Maritain’s idea of manhood and womanhood with the emphasis on the philosophical terms which are used for the difference between man and woman.

Klíčová slova: Jacques Maritain; Masculinity and femininity; Theological anthropology; Congregation for Catholic Education

Creative Commons License
L’identité masculine et féminine chez Jacques Maritain face au document de la Congrégation pour l’éducation catholique sur le genre is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení