AUC THEOLOGICA

AUC THEOLOGICA

AUC Theologica je recenzovaný odborný teologický časopis, který vychází dvakrát ročně. S výjimkou slavistických témat, recenzí a zpráv zveřejňuje příspěvky pouze ve světových jazycích – v angličtině, němčině, francouzštině a italštině.

Časopis se zaměřuje na širokou škálu teologických disciplín, jako je například systematická teologie, biblistika, patristika, pastorální a spirituální teologie, katechetika nebo církevní historie. V rámci nich se snaží reflektovat současná témata, která často vyžadují interdisciplinární přístup. Vítáme také teologické články, které se dotýkají jiných akademických oborů, jako je například filosofie, sociologie, literární věda či vědy přírodní.

Každé číslo se skládá ze dvou sekcí. Tematická sekce obsahuje články s jednotným zaměřením. V sekci s názvem „Varia“ publikujeme původní studie na různá aktuální teologická témata. Všechna čísla časopisu jsou dostupná v režimu Open Access.

AUC THEOLOGICA, Vol 10 No 2 (2020), 95–105

The Archetype of the Woman in the Life and Work of Paul Evdokimov

Karel Sládek

DOI: https://doi.org/10.14712/23363398.2020.60
zveřejněno: 02. 02. 2021

Abstract

The article presents the view of the Russian Orthodox theologian Paul Evdokimov on the topic of women. Evdokimov’s theological reflections are framed in his own experience with women. The first chapter on the role of woman as mother as the inspiration of the icons of the Mother of God and God’s Wisdom begins with the mention of Evdokimov’s beautiful relationship with his own mother who gave him religious faith. He could not perceive a woman other than through this experience of maternal love. As an Orthodox thinker, he put the theme of woman as fiancée and wife in the sacramental unity of man and woman, modelled on the love of Christ and the Church, as discussed in the second chapter. The third chapter, again, deepens the topic in the example of the archetype of the woman as the Mother of God, and the archetype of the man as John the Baptist from the Deisis icon. The second and third chapters also mention his pain in the death of his first wife and his second marriage, which gave him the power to create. Evdokimov was critical of the history of subjugating women to men through ideologies, philosophies, and religions. Against this, he stressed that, in a Christian perspective, the woman, through her religious nature, is the stronger sex.

Klíčová slova: Paul Evdokimov; Orthodoxy; Woman; Archetype; Icon

Creative Commons License
The Archetype of the Woman in the Life and Work of Paul Evdokimov is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

148 x 210 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 100 Kč
ISSN: 1804-5588
E-ISSN: 2336-3398

Ke stažení