AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2019 No 2 (2019), 177–182

K čemu je kritika na světě?

[Why is there such a thing like Art Criticism? ]

Anežka Bartlová

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2020.10
zveřejněno: 14. 09. 2020

Abstract

My paper is concerned with the question how could we define art criticism? In my research I try to show that art criticism is hard to define gently enough to be able to differentiate within the amount of texts. Beside that I propose to see how was art criticism defined by different authors in the 1960s. Main three points defining critical text is relation to presence, speculative character and last but not least what I describe as engagement (political, social, cultural). These three roots are undividable from each other yet still hardly thematise and very often overseen. Acknowledge all this together I assume, we should speak about art criticisms (in plural) instead of one type of writing which could be clearly defined.

Klíčová slova: Art criticisms; definition of art criticism; presence; engagement; speculation; 1960s

reference (9)

1. Václav Černý, Co je kritika, co není a k čemu je na světě, Praha 1968.

2. Markéta Devátá, Marxismus jako projekt nové společnosti. Dvě studie ke společenským vědám (1945-69), Praha 2014.

3. Michel Foucault, What is critique, in: Politics of Truth, Los Angeles 2007.

4. Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu, Praha 2001.Immanuel Kant, Kritika praktického rozumu, Praha 1996.

5. Miroslav Petříček, Rámec uvnitř, in: Jiří Ševčík - Monika Mitášová - Martin Zervan (edd.), (a)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy. Sborník k sympoziu o antologiích českého a slovenského umění 2. poloviny 20. století, Praha 2008.

6. Sverre Rafnsøe, What is critique? The Critical state Of Critique In the Age of Criticism, Outlines - Critical Practice Studies XVIII, 2017, č. 1, s. 29-60.

7. Výtvarné práce XIV, 1966, č. 18-19. CrossRef

8. Umění a kritika, Praha 1961.

9. Umění a kritika, Brno 1979.

Creative Commons License
K čemu je kritika na světě? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení