AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2019 No 2 (2019), 101–125

Jana Skalická: tvorba a její reflexe ve fotografii

[Jana Skalická: work and its photographic reflexion]

Anna Davidová

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2020.5
zveřejněno: 14. 09. 2020

Abstract

The contribution is focusing on the work of the Czech artist Jana Skalická (1957–2015), who was actively creating during the 1980s and the first half of 1990s. At the beginning of her career Skalická worked mainly with textiles, but later on she found a new material, which was better suited for her artistic expression – a plastic film. She was modifing the thin plastics with her own technique, using an iron or a sewing machine. Her art gradually developped from hanging plastic tapestries to three dimensional objects and installations, in which other materials, such as metal, wood, stones and other types of plastic, were incorporated. The majority of Skalická’s works was of an ephemere nature and was not conserved until today. The article is therefore dealing with their photographic depictionand its meaning.

Klíčová slova: Jana Skalická; plastic film; modern tapestry; objects; installation; 1980s; Výstavy na dvoře; object photography; Jaroslav Beneš

reference (21)

1. Josef Alan (ed.), Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989, Praha 2001.

2. Roland Barthes, Světlá komora. Vysvětlivka k fotografii, Bratislava 1994.

3. Roland Barthes, Mytologie, Praha 2004.Jaroslav Beneš, Fotografie, Praha 2016.

4. Walter Benjamin, Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=26774&kod=JJM085 vyhledáno 1. 5. 2017.

5. Mary Bergstein, Lonely Aphrodites: On the Documentary Photography of Sculpture, The Art Bulletin LXXIV, 1992, č. 3, s. 475-498. CrossRef

6. Karel Císař (ed.), Co je to fotografie?, Praha 2004.Hal Foster - Rosalind Kraussová - Alain Bois-Yve et al., Umění po roce 1900, Praha 2007.

7. Kurt Gebauer, Ateliér veškerého sochařství. Katalog výstavy v Richterově vile 1. 5. - 7. 6. 1998, Praha 1998.

8. Tereza Hrušková, Druhý plán: Hraniční polohy fotografie a jejího vystavování mezi osmdesátými a devadesátými lety 20. století (diplomová práce), Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha 2016.

9. Jiří Hůla, Igelitové sochy Jany Skalické v galerii Václava Špály, Denní Telegraf III, 1994, č. 11 (279).

10. Markéta Králová, Roman Havlík 1952-2000 (bakalářská práce), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno 2008.

11. Milena Lamarová, Mezi tapisérií a grafickým objektem, Umění a řemesla, 1985, č. 3, s. 60.

12. Milena Lamarová, Tapisérie jako socha, Umění a řemesla, 1986, č. 1, s. 16-23.

13. Jiří Luhan - Petr Poruba, Splátka na dluh, Praha 2000.Pavel Ondračka, Dveře ateliérů otevřené, Tvorba XII, 1981, č. 50, s. 18.

14. Zdeňka Průstková, Leonid Andrejev: Červený smích. Výbor fantastických z ruské klasické literatury, Praha 1970.

15. Lucie Rohanová, Jana Skalická: Souborná výstava, DOX, http://www.dox.cz/cs/vystavy/jana-skalicka-souborna-vystava, vyhledáno 27. 2. 2017.

16. Milena Slavická - Marcela Pánková (edd.), Výtvarné umění 3-4, (Zakázané umění I), Praha 1995.

17. Milena Slavická - Marcela Pánková (edd.), Výtvarné umění 1-2, (Zakázané umění II), Praha 1996.

18. Jiří Šetlík, In - Tensione II. Dialog s prostředím. Katalog výstavy v Centro Documentazione r.a.c. Luigi di Sarro Roma, Praha 1997.

19. Jiří Ševčík - Pavlína Morganová - Tereza Nekvindová et al. (edd.), České umění 1980-2010, Praha 2011.

20. Rostislav Švácha - Marie Platovská (edd.), Dějiny českého výtvarného umění VI/1 a 2, Praha 2007.

21. Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) A-M, Praha 2016.

Creative Commons License
Jana Skalická: tvorba a její reflexe ve fotografii is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení