AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2019 No 2 (2019), 49–68

Mariánská úcta a nástěnné malby v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Bernardina Sienského v Olomouci na Bělidlech

[Marian piety and the wall paintings at the Church of the Immaculate Conception of the Virgin Mary and St. Bernardine of Siena in Olomouc]

Vladěna Pavlíková

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2020.3
zveřejněno: 14. 09. 2020

Abstract

The text deals with the mural paintings at the end of the northern and southern nave of the Church of the Immaculate Conception of the Virgin Mary in Olomouc. They are connected with Marian piety and its expression in the rosary. These trends were supported by the mendicant orders and spread through the influence of the Franciscan-Observants. Among the Franciscans of the 15th century was the most popular version the one that was promoted by St Bernardino of Siena and his disciple St Giovanni of Capistrano, who has visited Olomouc in the fifties of the 15th century.

Klíčová slova: wall paintings; Olomouc; Church of the Immaculate Conception of the Virgin Mary; rosary; the Order of Friars Minor

reference (39)

1. Mirella Levi D'Ancona, The Iconography of the Immaculate Conception in the Middle Ages and Early Renaissance, New York 1957.

2. Philippe Ariès, Dějiny smrti I., Praha 2000.

3. Bernardino Barban, La corona dei sette gaudi, La Madonna nella spiritualita francescana V, 1963, c. 126-132.

4. Stephan Beissel, Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert, Freiburg im Breisgau 1910.

5. František Bolek, Katolické kostely a kaple v Olomouci, Olomouc 1936.

6. Milan Buben, Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III/1, Praha 2006.

7. Josef Cibulka, Korunovaný Assumpta na půlměsíci. Příspěvek k české ikonografii XIV.-XVI. století, in:

8. Jan Štenc (ed.), Sborník k sedmdesátým narozeninám K. B. Mádla, Praha 1929, s. 80-127.

9. Pavol Černý, Růžencová madona, in: Ivo Hlobil - Marek Perůtka (edd.), Od gotiky k renesanci: výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. III., Olomoucko (kat. výst.), Olomouc 1999, s. 410-413.

10. Maurice Dejonge, Roma santuario Mariano, Bologna 1970.

11. Eugène Druve, La méditation universelle de Marie, Maneir, 1949, s. 420-568.

12. Eamon Duffy, The stripping of the Altar:Traditional Religion in England c. 1400 - c. 1580, New Heaven - London 1992.

13. Petr Ebel, Bohemia Franciscana: Františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století, Olomouc 2001.

14. Jutta Fonrobert, heslo Apokalyptisches Weib, in: Engelbert Kirschbaum (ed.), Lexikon für christlichen Ikonographie I, Freiburg im Breisgau 1994, s. 146.

15. Rona Goffen, Friar Sixtus IV. and the Sistine Chapel, Renaissance Quarterly XXXIX, 1986, s. 218-262. CrossRef

16. Ursula Grossmann, Studien zur Zahlensymbolik des Mittelaters, Zeitschrift für katolische Theologie LXXVI, 1954, s. 19-54.

17. Petr Hlaváček, Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, Praha 2005.

18. Ivo Hlobil, K ikonografii, symbolice a významu růžencového obrazu v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci-Bělidlech, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji I, 1971, 9-16.

19. Antonín Kalous, Jan Filipec v diplomatických službách Matyáše Korvína, Časopis Matice moravské CXXV, 2006, s. 3-32.

20. Antonín Kalous, Declaratio brevis Corone immaculate virginis: A source for Late Medieval Popular Piety, Umění LV, 2007, s. 40-44. CrossRef

21. Antonín Kalous, Jan Filipec v diplomatických službách Matyáše Korvína, Časopis Matice moravské CXXV,, 2006, s. 3-32.

22. Karl Joseph Klinkhammer, Adolf von Essen und seine Werke, Frankfurt am Main 1972.

23. Jerzy Józef Kopeć, Męka panśka w religijnej kulturze polskiego średniowiecza, Warszawa 1975.

24. Zuzana Křenková, Nově nalezená malba v bývalém kostele františkánů observantů v Jemnici a její slezské východisko, Památky Vysočiny, sborník NPÚ ÚOP v Telči, 2011, s. 126-139.

25. Zuzana Křenková, Die Wandmalerei in der ehemaligen Kirche der Franziskaner-Observanten in Jamnitz und ihr schlesischer Hintergrund, Quart, Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Universytetu Wrocławskiego, 2013, s. 20-35.

26. Zuzana Křenková, Středověké dějiny a stavební vývoj kostela sv. Víta v Jemnici, Monumentica IV, č.1, 2016, s. 18-32.

27. Jules Lutz - Paul Pedrizet (edd.), Speculum humanae salvationis, Leipzig 1907.

28. Josef Macek, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001.

29. Elmér Mályusz, Egyházi társadalom a középkori Magyarországon, Budapest 1971.

30. Heinz Meyer, Die Zahlenallegorese im Mittelater, München 1975.

31. Adolf Nowask, Církevní památky umělecké z Olomouce I, Olomouc 1890.

32. Pieters Frances van den Oudendijk, Dürers "Rosenkranzfest" en de ikonografie der Duitse rozenkransgroepen van de XVe en het begin der XVIe eeuw, Amsterdam 1934.

33. August Prokop, Aus Olmütz, Mittheilungen k. k. Central-commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-und historischen Denkmale, Neue Folge IX, 1883, s. 105-109.

34. Philipp Schmidt, Edelsteine, in: Konrad Algermissen - Ludwig Böer - Carl Feckes et al., Lexikon der Marienkunde, Regensburg 1967, col. 1499-1503.

35. Walter Schulten (edd.), Diözesanmuseum, Freising 1976.

36. Milada Studničková, Úvodní iluminace Smíškovského graduálu jako klíč k interpretaci rukopisu, in: Dalibor Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 183-189.

37. Jacobus de Voragine, Legenda Aurea, Praha 1984.

38. Erich Wimmer, Maria im Leid, Die Mater Dolorosa in der deutschen Literatur und Frömmigkeit des Mittelalters (Dissertation), Philosophische Fakultät Julius-Maximilians-Universität, Würzburg 1968.

39. Katarzyna Zalewska, Modlitwa i obraz. Średniowieczna ikonografie róźancowa, Warszawa 1999.

Creative Commons License
Mariánská úcta a nástěnné malby v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Bernardina Sienského v Olomouci na Bělidlech is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055

Ke stažení