AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA

AUC Philosophica et Historica je víceoborový akademický časopis zaměřený na humanitní a společenskovědné obory (filozofie, psychologie, pedagogika, sociologie, obecné, české a hospodářské dějiny, pomocné vědy historické a archivnictví, etnologie).

Časopis je indexován v databázích CEEOL, DOAJ a EBSCO.

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA, Vol 2019 No 2 (2019), 11–47

Umění, karikatura, publikum a veřejnost: Poznámky k vídeňské Secesi

[Art, caricature, the cultural audience and the general public. Notes on the Vienna Secession]

Roman Prahl

DOI: https://doi.org/10.14712/24647055.2020.2
zveřejněno: 14. 09. 2020

Klíčová slova: art exhibitions; Artists’ House Vienna; cartoons of art; Der Floh; Figaro; Genossenschaft der bildenden Künstler Wiens; Kikeriki!; periodicals of humor and satire; Ver sacrum; Vereinigung der bildenden Künstler Österreichs; Vienna Secession; Wiener Caricaturen

reference (5)

1. Wladimir Aichelburg, Das Wiener Künstlerhaus 1861-2001. Die Künstlergenossenschaft in ihrer historischen Entwicklung und ihre Rivalen Secession und Hagenbund, Wien 2003, s. 302.

2. Jeroen Bastiaan van Heerde, Staat und Kunst. Staatliche Kunstförderung 1895 bis 1918, Wien - Köln -Weimar 1993.

3. Ondřej Chrobák - Tomáš Winter (edd.), V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900-1950, Praha 2006.

4. Christian M. Nebehay, Ver sacrum 1898-1903, München 1978 (1. vyd. Wien 1975).

5. Roman Prahl - Radim Vondráček - Martin Sekera, Karikatura a její příbuzní. Obrazový humor v českém19. století, Řevnice - Plzeň 2014.

Creative Commons License
Umění, karikatura, publikum a veřejnost: Poznámky k vídeňské Secesi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


vychází: 2 x ročně
ISSN: 0567-8293
E-ISSN: 2464-7055