AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 51 No 1 (2015), 27–40

A contribution to the history of Jewish physical education and sport in the Czech Lands

Jan Štumbauer

DOI: https://doi.org/10.14712/23366052.2015.24
zveřejněno: 26. 11. 2015

Abstract

The history of physical education of the Jewish minority in Czechoslovakia is an integral and significant part of the history of physical education in the Czech Lands. This paper deals with its formation, gradual development, and closure at the beginning of World War Two; and it is divided into several sections. The first focuses on the ideological basis of Jewish physical education and sport, and the specifics of the Czech Lands environment; and subsequent sections on the very formation and development of Jewish physical education in the Czech Lands up to 1918. The focal point of this paper is the section on the origin and development of the Union Maccabi in the Czechoslovak Republic, its organizational structure, and international relations, including participation in international Maccabiah games and its violent termination. The paper also includes mention of the failed attempt to establish a Jewish umbrella organization of physical education and sport and the effort to restore Jewish physical education and sport in Czechoslovakia after World War Two.

Klíčová slova: Jewish physical education and sports; zionism; Makabi; Bar Kochba; Hagibor; functionaries; activities

reference (36)

1. Bělina, P., et al. (1992). Dějiny zemí Koruny české. Prague: Paseka.

2. Brod, P. (2000). Židé v Československu. In: Židé v Sudetech (pp. 277–283). Prague: Česká křesťanská akademie.

3. Brüll, B. (1937/38). Československý Makabi. Židovský kalendář, 18.

4. Bureš, P., Plichta, J. (1931). Sport a tělesná výchova v československé republice cizině. Prague: Almanach sportu.

5. Crhová, M. (1999). Sionistická volební politika na konci 20. let. Paginae historiae, 7.

6. Čapková, K. (1998). Tělo a duch – židovské sportovní organizace v Čechách a na Moravě. Věstník židovských náboženských obcí v Českých zemích a na Slovensku, 60(8, 9), 8–10.

7. Čapková, K. (2005). Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918–1938. Prague: Paseka.

8. Čapková, K. (2001). Židé v Čechách za první republiky. Česko – Slovenská historická ročenka 1935.

9. Čapková, K. (2004). Uznání židovské národnosti v Československu 1918–1938. Český časopis historický, 102(1), 77–103.

10. Doherty, J. K. (1953). History of Modern Track and Field. New York: Prentice-Hall Inc.

11. Färber, F. (1997). Makabi – významná tělovýchovná a společenská organizace před 2. sv. válkou. In: P. Pálka (Ed.). Židé a Morava: sborník z konference konané v listopadu 1996 v Kroměříži (pp. 60–63). Kroměříž: Muzeum Kroměřížska.

12. Färber, F. (1997). Židé a sport v naší době. In: P. Pálka (Ed.). Židé a Morava: sborník příspěvků přednesených na konferenci konané 12. listopadu 1997 v Kroměříži (pp. 125–127). Kroměříž: Muzeum Kroměřížska.

13. Friedmann, F. (1934). Židé v Čechách. In: H. Gold (Ed.). Židé a židovské obce Čech v minulosti a současnosti. Prague.

14. Fuchs, E. (1966). Der tschechoslowakische Makkabikreis – Eine Würdigung und Ehrung seiner Toten. Zeitschrift für die Geschichte der Juden, 3(2/3), pp. 146–150.

15. Goldschmidt, S. (1938). Makabi. Berlin.

16. Henry, W. (1937). History of the Olympic Games in Antwerp 1920. New York.

17. Herzog, A. (1966). Erinnerungen und Eindrucke von der I. Makkabiah in Tel-Aviv im Jahre 1932. Zeitschrift für die Geschichte der Juden, 3(2/3), pp. 143–145.

18. Holan, J. (2004). Historie židovské tělesné výchovy a sportu v Českých zemích. Diploma thesis. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice.

19. Janecký, A. (1946). Slavné postavy naší atletiky. Prague: Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky.

20. Kössl, J., Štumbauer, J., Waic, M. (2004). Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Prague: Karolinum.

21. Křesťan, J., Blodigová, A., Bubeník, J. (2001). Židovské spolky v Českých zemích v letech 1918–1948. Prague: Sefer.

22. Květoň, V. (1937) Letecká kniha československé mládeže. Prague: Karel Synek.

23. Laufer, J. (1955). 50 let v našem sportu. Prague: Mladá fronta.

24. Lederer, R. (1923). O židovském skautingu. Listy židovské mládeže, 6, 57.

25. Pěkný, T. (2001). Historie Židů v Čechách a na Moravě. Prague: Sefer.

26. Phillip, R. (1921). Wir Juden und der Sport. Vienna.

27. Pick, J. C. (1943). Jewish Sport in Czechoslovakia. In: Bulletin of Czechoslovak Jewish Representative Committee, affiliated to the World Jewish Congress. New York.

28. Pick, J. C. (1971). Sports. In: The Jews of Czechoslovakia, vol. 2 (pp. 185–228). Philadelphia – New York.

29. Rybár, C. (1991). První republika. In: C. Rybár (Ed.). Židovská Praha, Glosy k dějinám a kultuře (pp. 134–156). Prague: Akropolis.

30. Štumbauer, J. (1995). Dějiny spolkové tělesné výchovy a sportu v Č. Budějovicích od poloviny 19. století do roku 1938. Habilitation thesis. Prague: Charles University in Prague.

31. Walters, G. (2007). Berlínské hry: olympijský sen ukradený Hitlerem. Prague: BB/art.

32. Státní ústřední archiv Praha (SUA), fond ministerstva vnitra, sign. 6/59/20, k. 1040 – Židovská tělocvičná a sportovní obec 1921–1928.

33. Státní ústřední archiv Praha (SUA), fond ministerstva vnitra, sign. D 3111, k. 5073 – Svaz Makabi 1924–1946.

34. Státní ústřední archiv Praha (SUA), fond zemského úřadu – spolkový katastr, sign. 2 A/5762, k. 535 – Židovský sportovní klub Hagibor 1922.

35. Státní ústřední archiv Praha (SUA), fond zemského úřadu – spolkový katastr, sign. 2 A/467, k. 721 – Sportovní klub Hakoah 1926.

36. Státní oblastní archiv Třeboň (SOA), fond Policejního ředitelství Č. Budějovice, č. kartonu 798, č. rejstříku 193, Židovská tělocvičná jednota Makabi České Budějovice.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení