AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 156–163

The Structure of Hair Thickness Distribution Over Women’s Heads Surface

Lucie Šimková, Marie Skřontová, Karel Jelen, Josef Zeman

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

The Structure of Hair Thickness Distribution Over Women’s Heads Surface The article encompasses a possible concept of description of the structure of hair thickness distribution over women’s heads. It is based on real data realized in Caucasian population and results in the necessity of introduction of several type groups of women’s heads coverage. With an example included, it eliminates the possibility of the distribution to be random and that there are all of the possibilities of the distribution realized in the population, as well as that it could be reasonable to average these distinct type groups and look for the mean distribution in the population. The distribution structure is most likely contingent on genetics and is entrenched in some part of the DNA; it is not yet clear however, what intra-species advantages particular structure types could yield, while the correlation of the particular distributions with types of humans is subject to current research. Struktura rozložení tlouštěk vlasů na povrchu ženské hlavy Článek obsahuje návrh možnosti, jak popisovat strukturu rozložení tlouštěk vlasů na ženské hlavě. Vychází z reálných dat zjištěných u bělošské populace a dochází k nutnosti zavedení několika typových skupin pokrytí ženských hlav. Na příkladu vylučuje možnost, že je rozdělení náhodné a že jsou v populaci realizovány všechny možnosti rozložení, stejně tak, že by mělo smysl tyto celkově typově rozličné skupiny vzájemně průměrovat a hledat střední populační rozložení. Struktura rozložení je nejspíše podmíněna geneticky a je pevně zakotvena v nějaké části DNA, jaké však jednotlivé typy struktur poskytují vnitrodruhové výhody, není zatím známo, zatímco s jakými typy lidí jednotlivá rozložení korelují, je předmětem současného výzkumu.

Klíčová slova: human hair; diameter; capillitium lidské vlasy; průměr; kapilicium

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení