AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 138–145

A Comparison of Perceived Team Cohesion in Athletes of Interactive and Coactive Sports Based on the Group Environment Questionnaire

Eva Prokešová, Martin Musálek, Eva Chalupová

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

A Comparison of Perceived Team Cohesion in Athletes of Interactive and Coactive Sports Based on the Group Environment Questionnaire The Group Environment Questionnaire (GEQ) is one of the most applied instruments intended for the study of cohesion in sport teams. The main aim of this study was to compare perceived team cohesion in athletes from team and individual sports. The cross-culturally validated, modified Czech version of GEQ was utilized for this purpose. A total of 415 participants (179 men and 236 women) from team (218 players) and individual sports (197 athletes) completed the GEQ. For data analysis we applied non-parametric Kruskal-Wallis one way Anova. Results showed significant differences in perception between team and individual sports in specific subscales (IA-T and GI-T) and between men and women (regardless of type of sport) in three out of four subscales of team cohesion. The modified Czech version of GEQ might not be always suitable in team cohesion assessment in individual sports and it is important to use this tool with caution in these cases. Porovnání vnímané týmové koheze u kolektivních a individuálních sportů pomocí dotazníku group environment questionnaire Dotazník Group Environment Questionnaire (GEQ) patří mezi jeden z nejčastěji využívaných nástrojů pro studium týmové koheze u sportovních týmů. Hlavním cílem této studie bylo porovnat vnímanou týmovou kohezi u sportovců z individuálních a kolektivních sportů. Pro tyto účely byla využita kros-kulturně validizovaná modifikovaná česká verze dotazníku GEQ. Studie se účastnilo 415 sportovců (179 mužů a 236 žen) z individuálních (179 sportovců) a týmových (218 hráčů) sportů. Data byla analyzována pomocí neparametrické Kruskal-Wallis one way Anova. Výsledky ukázaly významné rozdíly ve vnímání koheze mezi týmovými a individuálními sporty v jednotlivých subškálách (IA-T and GI-T) a mezi muži a ženami (bez souvislosti s typem sportu) u třech ze čtyř subškál týmové koheze.

Klíčová slova: GEQ; team sport; individual sport; gender; Kruskal-Wallis analysis of variance GEQ; kolektivní sport; individuální sport; pohlaví; Kruskal-Wallis analýza rozptylu

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení