AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 47–59

Contribution of Czech Science for the Development Psychomotor Therapy in the European Context

Běla Hátlová, Milena Adámková Ségárd, Jana Šopíková

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Contribution of Czech Science for the Development Psychomotor Therapy in the European Context The term “psychomotor” has its origin in Germany. Wilhelm Griesinger, one of the founders of neuropsychiatry, used the term for the first time in 1844. Over the years in different countries have developed different concepts psychomotor therapy as a therapeutic agent. The basis of focus is the same.The progress is determined by the level of development. Each and every new movement has its grounding in developmentally earlier movement. Move to try to create a predefined change in perception and behavior appropriate to predefined change can be induced by the knowledge of stimulate brain function. However, it is necessary to allow for different levels of motivation for this change and varying levels of previous experience. The observation that the implementation of an active patient movement, with awareness of its progress and effects, has a considerably higher efficiency than the movement performed with passive patient therapist, led to increased interest in movement therapy performed in this way – psychomotor therapy. The aim of this study is to highlight the ideas of which draws current psychomotor therapy. Příspěvek české vědy k vývoji psychomotorické terapie v evropském kontextu Termín „psychomotorické“ má svůj původ v Německu. Wilhelm Griesinger, jeden ze zakladatelů neuropsychiatrie, použil termín poprvé v roce 1844. V průběhu let se v jednotlivých zemích vyvinuly odlišné koncepce psychomotoriky jako terapeutického prostředku. Základ zaměření je stejný. Pohybem se snažíme vyvolat předem definovanou změnu prožívání a na něm odpovídajícího chování. Předem definovanou změnu je možno navodit pomocí znalostí stimulace funkcí mozku. Je však nutno počítat s různou úrovní motivace k této změně a různou úrovní předchozí zkušenosti. Zjištění, že aktivní pohyb pacienta s uvědomováním si jeho průběhu a účinků má vyšší účinnost, než pohyb prováděný terapeutem s pasivním pacientem, vedl ke zvýšení zájmu o takto prováděné pohybovou terapii – psychomotorickou terapii. Cílem této studie je upozornit na myšlenky z nichž současná psychomotorická terapie čerpá.

klíčová slova: psychomotor therapy; neuropsychology; motivation psychomotorika; terapie; neuropsychologie; motivace

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení