AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 2 (2012), 37–46

Relationships Between the Methods for Estimating the Lactate and Ventilatory Thresholds During Prolonged Exercise in Ice-hockey Players

Tomasz Gabryś, Urszula Szmatlan-Gabryś, Arkadiusz Stanula, Zbigniew Stajak

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Relationships Between the Methods for Estimating the Lactate and Ventilatory Thresholds During Prolonged Exercise in Ice-hockey Players The investigation aimed to find similarities and differences between parameter values corresponding to exercise intensity at the anaerobic threshold determined using a 4MmAT method analysing the lactate curve and a method analysing ventilation changes. The VO2, HR, PAT, and LA values at the anaerobic threshold were found to be statistically different at the level of p ≤ 0.001. Parameter values at the anaerobic threshold as found using the 4MmAT method are lower than those provided by the VT method, i.e. 47.13 ± 2.54 and 49.88 ± 2.37 ml×kg−1×min−1 for VO2AT, 161 ± 4.4 and 169 ± 5.1 bp×min−1 for HRAT and 3.16 ± 0.12 and 3.41 ± 0.14 W×kg−1 for PAT, respectively. All parameters recorded for exercise intensity at the AT level were determined to be statistically significantly related. Regardless of the method applied, power parameters at the AT level were found to be very similar, while HR values turned out to be the least similar. Vztahy mezi metodami určování prahových hodnot laktátu a ventilace v průběhu déletrvajících cvičení hráčů ledního hokeje Cílem šetření bylo nalézt podobnosti a rozdíly hodnot ukazatelů odpovídajících intenzitě cvičení na úrovni anaerobního prahu stanovené pomocí 4MmAT metody analyzující laktátovou křivku a metody analyzující změny ventilace. Statisticky významné rozdíly (na úrovni p ≤ 0.001) byly nalezeny u hodnot VO2, SF, výkonu a laktátu na úrovni anaerobního prahu. Hodnoty zjištěné metodou 4MmAT byly nižší než hodnoty zjištěné měřením změn ventilace, konkrétně 47.13 ± 2.54 a 49.88 ± 2.37 ml×kg−1×min−1 u VO2, 161 ± 4.4 a 169 ± 5.1 bp×min−1 u SF a 3.16 ± 0.12 a 3.41 ± 0.14 W×kg−1 u výkonu. Souvislosti mezi všemi parametry cvičení na úrovni anaerobního prahu byly shledány statisticky významnými. Zjištěné parametry výkonu na úrovni anaerobního prahu byly podobné bez ohledu na použité metody, přičemž hodnoty SF byly velmi podobné.

Klíčová slova: anaerobic threshold; lactate threshold; ventilatory threshold; ice hockey anaerobní práh; laktátový práh; ventilační práh; lední hokej

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení