AUC KINANTHROPOLOGICA

AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 48 No 1 (2012), 118–125

Consequences of Instrumentality in Sport

Irena Martínková

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Consequences of Instrumentality in Sport The aim of this paper is to discuss the topic of instrumentality within the area of competitive sport and to explore its consequences. First, I shall describe two kinds of instrumentality in sports – internal and external instrumentality. Second, I shall discuss the consequences of both of these kinds of instrumentality on the athletes and their performance. Instrumentality influences the quality of sport performance from the point of view of the quality of movement and from ethical point of view. In the conclusion, I shall ask questions about the idea of diminishing instrumentality in sport, which might help us the better to understand sport, sport practice and last but not least ourselves. Důsledky instrumentálnosti ve sportu Cílem článku je představit problém instrumentálnosti v oblasti soutěžního sportu a prozkoumat její důsledky. Nejprve jsou popsány dva druhy instrumentálnosti ve sportu – interní a externí. Dále jsou diskutovány důsledky obou druhů instrumentálnosti na sportovce a jeho sportovní výkon. Instrumentálnost ovlivňuje kvalitu sportovního výkonu z hlediska kvality provádění pohybu a z hlediska etického. V závěru je položena otázka ohledně možnosti snižování instrumentálnosti ve sportu, jež by nám mohlo pomoci lépe pochopit sport, sportovní trénink a v neposlední řadě i sebe sama.

Klíčová slova: instrumentality; sport performance; process; ethics instrumentálnost; sportovní výkon; proces; etika

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení