AUC KINANTHROPOLOGICA
AUC KINANTHROPOLOGICA

Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (AUC Kinanthropologica) is an international peer reviewed journal for the publication of research outcomes in the humanities, the social sciences and the natural sciences, as applied to kinathropology. It is a multidisciplinary journal accepting only original unpublished articles in English in the various sub-disciplines and related fields of kinanthropology, such as Anthropology, Anthropomotorics, Sports Pedagogy, Sociology of Sport, Philosophy of Sport, History of Sport, Physiology of Sport And Exercise, Physical Education, Applied Physical Education, Physiotherapy, Human Biomechanics, Psychology of Sport, Sports Training and Coaching, Sport Management, etc. The journal also welcomes interdisciplinary articles. The journal also includes reports of relevant activities and reviews of relevant publications.

The journal is abstracted and indexed by CNKI, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, SPOLIT, SPORTDiscus, and Ulrichsweb.

AUC KINANTHROPOLOGICA, Vol 47 No 2 (2011), 19–37

Confirmation of Conceptual Validity of Czech Version of Group Environment Questionnaire by Structural Equation Modeling

Eva Prokešová, Martin Musálek

zveřejněno: 04. 02. 2015

Abstract

Confirmation of Conceptual Validity of Czech Version of Group Environment Questionnaire by Structural Equation Modeling The Group Environment Questionnaire (GEQ) is an instrument intended for the study of cohesion in sport teams. The main aim of this study was to confirm the conceptual validity within the Czech vision of Group Environment Questionnaire by method of structural equation modeling. For translation of the questionnaire was utilized a modified direct translation method. A total of 1169 participants (848 men and 321 women) completed the GEQ. For data analysis we applied both exploratory and confirmation factor analysis approach. The original model was tested to verify the structural theory and diagnosis quality of this tool. Results of original GEQ 4-factor model showed poor fit of the with underaverage values RMSEA 0.086 and CFI 0.894, TLI 0.874 and lack coefficients of generic reliability. After reanalysing the data there was established a modified Bi-factor strucutre of GEQ version without five original items. Bi-factor model with general factor at IA-T, GI-T and separate factors IA-S, GI-S gave the best values of fit RMSEA 0.056, CFI 0.981 and TLI 0.965. Ověření konceptuální validity české verze dotazníku group environment questionnaire pomocí metody strukturálního modelování Dotazník Group Environment Questionnaire (GEQ) je nástroj určený ke sledování týmové koheze u kolektivních sportů. Hlavním cílem této studie bylo ověřit konceptuální validitu u české verze dotazníku GEQ metodou strukturálního modelování. Pro převod dotazníku byla použita modifikovaná metoda přímého překladu. Studie se účastnilo 1169 sportovců (848 mužů a 321 žen). Pro ověření konceptuální validity původního modelu a zjištění diagnostické kvality tohoto nástroje byla použita metoda konfirmativní faktorové analýzy. Výsledky původního 4-faktorového modelu ukázaly slabý fit modelu s velice podprůměrnými hodnotami indexů fitu RMSEA 0.086, CFI 0.894 aTLI 0.874 a také neakceptovatelný koeficient generické reliability konstruktu GI-T. Na základě těchto skutečností jsme se proto rozhodli pro re-analýzu dat, která ukázala jako nejlepší bi-faktorovou strukturu s jedním generálním faktorem H, který obsahuje dva subfaktory IA-T a GI-T a dalšími dvěma oddělenými faktory IA-S a GI-S. Hodnoty všech indexů fitu byly v tomto bi-faktorovém modelu akceptovatelné RMSEA 0.056, CFI 0.981 a TLI 0.965 včetně hodnot residuální matice.

klíčová slova: GEQ; cohesion; team sport; SEM; exploratory factor analysis GEQ; koheze; týmový sport; SEM; explorativní faktorová analýza

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 190 Kč
ISSN: 1212-1428
E-ISSN: 2336-6052

Ke stažení