AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 2 (2024), 13–22

Tracing the Evolutionary Path of Experimental Law: from Comparative Law to Regulatory Sandboxes

Alexandre Flückiger

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.19
zveřejněno: 23. 05. 2024

Abstract

This paper explores the evolution of the experimental paradigm in legal frameworks, tracing its development from early influences in comparative law to the contemporary application of regulatory sandboxes. It begins with the integration of empirical methods inspired by scientific research into the field of law. The exploration covers various aspects of experimental law, including federalism, comparative law, legisprudence, emergency and incremental legislation, soft law, sunset legislation, temporary regulations, and experimental legislation stricto sensu. The paper concludes by discussing the challenges and implications of balancing experimental law’s flexibility with the need for legal stability and security.

klíčová slova: experimental law; evidence-based legislation; legisprudence; technological innovation in law; legal security; regulatory sandboxes

reference (17)

1. BEUTEL, F. Some Potentialities of Experimental Jurisprudence as a New Branch of Social Science. Lincoln: The university of Nebraska Press, 1957. CrossRef

2. BUOCZ, T. - PFOTENHAUER, S. - EISENBERGER, I. Regulatory sandboxes in the AI Act: reconciling innovation and safety? Law, Innovation and Technology. 2023, Vol. 15, No. 2, pp. 357- 389. CrossRef

3. CRUET, J. La vie du droit et l'impuissance des lois. Paris: Flammarion, 1908.

4. FLÜCKIGER, A. (Re)faire la loi: traité de légistique à l'ère du droit souple. Berne: Stämpfli, 2019.

5. FLÜCKIGER, A. Le droit expérimental: potentiel et limites en situation épidémiologique extraordinaire. Sécurité et droit. 2020, Vol. 3, pp. 142-158.

6. FLÜCKIGER, A. - POPELIER, P. Policy evaluation in the legislative cycle. In: VARONE, F. - JACOB, S. - BUNDI, P. (eds.). Handbook of Public Policy Evaluation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023, pp. 64-75. CrossRef

7. HANDRLICA, J. The Splendid Durability of the Provisional: A Tribute to Euratom. Croatian Yearbook of European Law and Policy. 2018, Vol. 14, No. 1, pp. 161-180. CrossRef

8. LEWIS, G. A treatise on the methods of observation and reasoning in politics. London: John W. Parker, 1852

9. NOLL, P. Gesetzgebungslehre. Reinbek: Rowohlt, 1973.

10. OECD. Regulatory sandboxes in artificial intelligence. OECD Digital Economy Papers, No. 365. OECD Publishing, Paris, 2023.

11. OFNER, J. "Das Experiment im Recht". Vortrag, gehalten in der Juristischen Gesellschaft in Wien am 28. Dezember 1881. In: OFNER, J. (ed.). Beiträge zur exakten Rechtswissenschaft. Wien, 1883, p. 7 ff.

12. OST, F. Codification et temporalité dans la pensée de J. Bentham. In: GÉRARD, F. - OST, F. - VAN DE KERCHOVE, M. (eds.). Actualité de la pensée juridique de Jeremy Bentham. Bruxelles: Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 1987. CrossRef

13. PARENTI, R. - European Parliament, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, Directorate-General for Internal Policies. Regulatory sandboxes and innovation hubs for FinTech: impact on innovation, financial stability and supervisory convergence. Luxembourg: European Parliament, 2020.

14. RANCHORDÁS, S. Constitutional Sunsets and Experimental Legislation: a Comparative Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2014. CrossRef

15. RANCHORDÁS, S. Experimental Regulations and Regulatory Sandboxes: Law without Order? Law & Method. December 2021. CrossRef

16. VOLZ, S. KI-Sandboxen für die Schweiz? Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht SZW. 2022, Nr. 1, pp. 51-68.

17. WILLIAMS, J. Experiment in Legislation. Law Magazine and Review. 1889, Vol. XIV, pp. 299-353.

Creative Commons License
Tracing the Evolutionary Path of Experimental Law: from Comparative Law to Regulatory Sandboxes is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení