AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 2 (2024), 23–33

Financial Innovations in Czechia: Considerations for Establishment of Regulatory Sandbox

Petr Tomčiak, Jan Škrabka

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.20
zveřejněno: 23. 05. 2024

Abstract

The regulatory sandbox has been established in many EU Member States as well as developer non-EU countries as a tool for fostering financial innovation. On the contrary, the Czech Republic has not yet prepared a sandbox. The article introduces the topic, discusses the sandbox in the European and international context, and briefly explains the history and current status of financial innovations in the Czech Republic. The authors also discuss the OECD report on recommendations for the design of the FinTech Sandbox. Recommendations of which they find to be unsuitable for implementation due to the fundamental flaws of the report and the omission of an analysis of the Czech legal system. Finally, the authors of this article elaborate on the various options and parameters for the Czech sandbox. The authors recommend implementing a legal definition of a sandbox in the Czech legal system. Also, the authors call for the establishment of a sandbox that could support the development of financial innovation as Czech consumers show a particularly supportive stance towards new technologies.

klíčová slova: FinTech; Financial Innovation; Sandbox; Regulatory Sandbox; financial markets

reference (23)

1. AHERN, D. Regulators nurturing fintech innovation: global evolution of the regulatory sandbox as opportunity based regulation [online]. European Banking Institute Working Paper Series, No. 60. Frankfurt: European Banking Institute, 2020 [cit. 2024-02-26]. Available at: https://www.academia.edu/42204715/Regulators_Nurturing_FinTech_Innovation_Global_Evolution_of_the_Regulatory_Sandbox_as_Opportunity_based_Regulation. CrossRef

2. ALLEN, H. J. Regulatory Sandboxes. George Washington Law Review. 2019, Vol. 87, No. 3, pp. 579-645.

3. BAINS, P. - WU, C. Institutional Arrangements for Fintech Regulation: Supervisory Monitoring. Fintech Notes, No. 2023/004. International Monetary Fund, 2023. CrossRef

4. Better regulation toolbox. In: European Commission: Better regulation: guidelines and toolbox [online]. 20.7.2023. [cit. 2024-02-26] Available at: https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en.

5. BROMBERG, L. - GODWIN, A. - RAMSAY, I. Fintech Sandboxes: Achieving a Balance Between Regulation and Innovation. Journal of Banking and Finance Law and Practice. 2017, Vol. 28, No. 4, pp. 314-336.

6. BROWN, E. - PIROSKA, D. Governing Fintech and Fintech as Governance: the Regulatory Sandbox, Riskwashing, and Disruptive Social Classification. New Political Economy. 2021, Vol. 27, No. 1, pp. 19-32. CrossRef

7. Council of the European Union. Conclusions 13026/20 on Regulatory sandboxes and experimentation clauses as tools for an innovation-friendly, future-proof and resilient regulatory framework that masters disruptive challenges in the digital age, from 16 November 2020 [online]. 2020 [cit. 2024-02-26] Available at: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13026-2020-INIT/en/pdf.

8. Country Report-Czechia Accompanying the document Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2022 National Reform Programme of Czechia and delivering a Council opinion on the 2022 Convergence Programme of Czechia. In: EUR-Lex: Access to European Union law [online]. 23.5.2022 [cit. 2024-02-26]. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52022SC0605.

9. Czech Fintech Association. Sandbox v ČR: Česká fintechová asociace - presentace. 2023.

10. Digital Finance Package. In: European Council: Digital finance [online]. [cit. 2024-02-26]. Available at: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/digital-finance/.

11. Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union. FinTech Action plan: for a more competitive and innovative European financial sector. In: European Commission: Finance: Communication [online]. 8.3.2018 [cit. 2024-02-26]. Available at: https://finance.ec.europa.eu/publications/fintech-action-plan-more-competitive-and-innovative-european-financial-sector_en.

12. Eu Digital Finance Platform. In: European Commission [online]. 2020 [cit. 2024-02-26]. Available at: https://digital-finance-platform.ec.europa.eu.

13. European E-Commerce Report 2022. In: COMMERCE EUROPE [online]. [cit. 2024-02-26]. Available at: http://www.ecommerce-europe.eu.

14. European Innovation Scoreboard 2022: Country Profile: Czechia [online]. 2022 [cit. 2024-02-26]. Available at: https://ec.europa.eu/assets/rtd/eis/2022/ec_rtd_eis-country-profile-cz.pdf.

15. Fintechová mapa České republiky - jaro 2022: přes 100 fintechů. In: FinTech Cowboys [online]. 28.4.2022 [cit. 2024-02-26]. Available at: https://fintechcowboys.cz/fintechova-mapa-ceske-republiky-jaro-2022-pres-100-fintechu/.

16. GOO, J. J. - HEO, J. The Impact of the Regulatory Sandbox on the Fintech Industry, with a Discussion on the Relation between Regulatory Sandboxes and Open Innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity [online]. 2020, Vol. 6, No. 2, p. 43 [cit. 2024-02-26]. CrossRef

17. HESEKOVÁ BOJMÍROVÁ, S. FinTech and Regulatory Sandbox - new challenges for the financial market: the case of the Slovak Republic. Juridical Tribune / Tribuna Juridica [online]. 2022, Vol. 12, No. 3, pp. 399-411 [cit. 2024-02-26]. Available at: http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/An12v3/6.%20Hesekova%20Bojmirova.pdf.

18. Ministerstvo financí s Evropskou komisí podporuje finanční inovace [Ministry of Finance and the European Commission support financial innovation]. In: Ministerstvo financí České republiky [Ministry of Finance] [online]. 24.2.2020 [cit. 2024-02-26]. Available at: https://www.mfcr.cz/cs/financni-trh/inovace-na-financnim-trhu/aktuality/2020/ministerstvo-financi-s-evropskou-komisi-37682.

19. Ministry of Finance. National Strategy for the Development of the Capital Market in the Czech Republic for the period of 2019-2023 [online]. [cit. 2024-02-26]. Available at: https://www.mfcr.cz/assets/en/media/201903-National-Strategy-CZ-Capital-Market.pdf.

20. RINGE, W. - RUOF, CH. Regulating Fintech in the EU: the Case for a Guided Sandbox. European Journal of Risk Regulation [online]. 2020, Vol. 11, No. 3, pp. 604-629 [cit. 2024-02-26]. Available at: https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-risk-regulation/article/regulating-fintech-in-the-eu-the-case-for-a-guided-sandbox/3EE71CEEB3BC22E57A1BF08023073A6F. CrossRef

21. Supporting FinTech Innovation in the Czech Republic: Regulatory Sandbox Design Considerations. In: OECD iLibrary [online]. 21.6.2023 [cit. 2024-02-26]. CrossRef

22. The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. In: World Bank [online]. [cit. 2024-02-26]. Available at: https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex.

23. ZETZSCHE, D. A. Regulating a Revolution: from Regulatory Sandboxes to Smart Regulation. Fordham Journal of Corporate & Financial Law [online]. 2017, Vol 23, No. 1, pp. 31-103 [cit. 2024-02-26]. Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/jcfl/vol23/iss1/2/.

Creative Commons License
Financial Innovations in Czechia: Considerations for Establishment of Regulatory Sandbox is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení