AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 2 (2024), 9–11

Introductory Note to “Regulatory Sandboxes, Automatization of Administrative Decision-Making and the Future of Administrative Law”

Jakub Handrlica

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.18
zveřejněno: 23. 05. 2024

Abstract

Editorial

reference (5)

1. DALY, P. - RASO, J. - TOMLINSON, J. Administrative law in the digital world. In: HARLOW, C. (ed.). A Research Agenda for Administrative Law. Cheltenham: Edward Elgar, 2023, pp. 255-280. CrossRef

2. GARCÍA FERNÁNDEZ, Á. How to regulate the future of technology. East-West Studies. 2019, Vol. 10, No. 1, pp. 2-8.

3. HANDRLICA, J. - SHARP, V. - NEŠPOR, J. Forum shopping in regulatory sandboxes and the perils of experimental law-making. Juridical Tribune. 2023, Vol. 13, No. 3, pp. 408-426. CrossRef

4. LIGNIÈRES, P. Imaginer et construire le futur du droit administratif. In: AUBY, B. (ed.). The future of administrative law. Paris: Science Po/LexisNexis, 2019, pp. 161-171.

5. TAEIHAGH, A. - RAMESH, M. - HOWLETT, M. Assessing the regulatory challenges of emerging disruptive technologies. Regulation & Governance. 2021, Vol. 15, No. 4, pp. 1009-1019. CrossRef

Creative Commons License
Introductory Note to “Regulatory Sandboxes, Automatization of Administrative Decision-Making and the Future of Administrative Law” is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení