AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 159–177

Is Nigeria Ready to Combat Environmental Problems? A Peep through Judicial Decisions of Nigerian Courts

Adeola Olufunke Kehinde

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.11
zveřejněno: 25. 03. 2024

Abstract

Nigeria, similar to numerous other nations across the globe, grapples with a multitude of environmental difficulties. The imperative of safeguarding the environment is considered inviolable, and any responsible nation must accord it utmost importance. The recognition and correlation between the right to address environmental issues and the rights to life and human dignity, as stated in the 1999 Constitution of Nigeria, have been established by authoritative entities inside the country. In Nigeria, there exist a limited number of established authorities responsible for environmental preservation. The main objective of this study is to assess the progress made by Nigeria in the realm of environmental preservation, while also evaluating the extent to which the Nigerian government and other pertinent actors in the environmental sector adhere to court directives pertaining to environmental protection. When a court of appropriate jurisdiction issues a judgement in a specific case, it is expected that the judgement will be promptly adhered to in order to uphold the principles of the legal system. Failure to comply with court judgements poses a significant issue that requires rapid attention. This study investigates the aforementioned element in the context of evaluations pertaining to environmental conservation. In order for Nigeria to align with international standards pertaining to environmental conservation, it is imperative to adhere to the principles of the rule of law and ensure compliance with court rulings.

klíčová slova: environmental protection; Rule of Law; judgments of courts; environmental challenges; Nigeria

reference (16)

1. ALATISE, T. Jurisdictional Problem in Environmental Litigation in Nigeria: Lessons from New South Wales. IIUM Law Journal [online]. 2022, Vol. 30, No. 1, pp. 75-103 [cit. 2023-07-30]. CrossRef

2. Brundtland Report. 1987. In: Federal Office for Spatial Development ARE [online]. [cit. 2023-07-30]. Available at: https://www.are.admin.ch/are/en/home/media/publications/sustainable-development/brundtland-report.html.

3. DOGARU, L. The Importance of Environmental Protection and Sustainable Development. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 2013, Vol. 93, pp. 1344-1348 [cit. 2023-07-30]. CrossRef

4. FAGBEMI, A. - AKPANKE, A. Environmental litigation in Nigeria: the role of the Judiciary. Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence. 2019, Vol. 10, No. 2, pp. 26-34.

5. FATUROTI, B. - AGBAITORO, G. - ONYA, O. Environmental Protection in the Nigerian Oil and Gas Industry and Jonah Gbemre v. Shell PDC Nigeria Limited: Let the Plunder Continue? African Journal of International and Comparative Law [online]. 2019, Vol. 27, No. 2, pp. 225-245 [cit. 2023-07-30]. CrossRef

6. FRANJIĆ, S. Importance of Environment Protection on the Global Level. Scientific Journal of Research & Reviews [online]. 2018, Vol. 1, No. 2 [cit. 2023-07-30]. CrossRef

7. HARIVELO, R. Z. M. - HARIFIDY, R. Z. A Review of Environmental Protection and Sustainable Development in Madagascar. J [online]. 2022, Vol. 5, No. 4, pp. 512-531 [cit. 2023-07-30]. CrossRef

8. KEHINDE, A. A Study of the Legal Issues in Environmental Protection as It Affects Telecommunication Installation in Nigeria [Thesis]. 2017.

9. KEHINDE, A. Environmental Protection: Need to Comply with Environmental Impact Assessment Act to Curb Indiscriminate Telecommunication Mast Installation in Nigeria. Prawo I Więź. 2022, Vol. 40, Nr. 2, pp. 128-142.

10. KEHINDE, A. The effect of global warming in Nigeria: flood in perspective. Studia Prawno-Ekonomiczne [online]. 2023, Vol. 124 [cit. 2023-07-30]. CrossRef

11. OKONGWU, C. J. - IMOISI, E. S. Enhancing Environmental Litigation: the Key to Sustainable Environmental Protection in Nigeria. IRLJ. 2020, Vol. 2, No. 2, pp. 116-125.

12. SELLERS, M. N. S. What Is the Rule of Law and Why Is It So Important? Springer International Publishing EBooks [online]. 2014, pp. 3-13 [cit. 2023-07-30]. CrossRef

13. SHRESTHA, R. Rule of Law: Definition, Principles, Characteristics, Importance, Advantages, Challenges. Public Health Notes. 2022, April 9 [cit. 2023-07-30]. Available at: https://www.publichealthnotes.com/rule-of-law-definition-principles-characteristics-importance-advantages-challenges/.

14. TOTIC, M. Ten justified reasons for adequate environmental protection in the near future. Irasa International Scientific Conference - Science, Education, Technology and Innovation 2019. Belgrade.

15. UK Supreme Court allows Nigerian citizens' environmental damage claim to proceed against UK parent company. In: LawCareNigeria [online]. 2021 [cit. 2023-02-27]. Available at: https://lawcarenigeria.com/okpabi-v-royal-dutch-shell-plc-uk-supreme-court-allows-nigerian-citizens-environmental-damage-claim-to-proceed-against-uk-parent-company-white-case-llp/.

16. UMUKORO, B. - OMOZUE, M. Prosecuting Environmental Pollution Cases in Nigeria: the Head of a Carmel Passing Through the Eye of a Niddle. Baltic Journal of Law & Politics. 2022, Vol. 15, No. 2, pp. 2232-2243 [cit. 2023-07-30]. CrossRef

Creative Commons License
Is Nigeria Ready to Combat Environmental Problems? A Peep through Judicial Decisions of Nigerian Courts is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení