AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 131–145

Sustainable and Climate-Friendly Products: What Role Is There for Product Standards?

Jakub Kanický

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.9
zveřejněno: 25. 03. 2024

Abstract

The legal regulation of products within the European Union has witnessed significant developments over time. Originally driven by the imperative to remove barriers to the free movement of goods, it gradually incorporated environmental considerations, albeit to a limited extent. However, the importance of environmental requirements for products is gradually increasing and the effort to ensure that products placed on the market are sustainable and climatefriendly is gaining momentum. This article delves into the fundamental aspects of regulating products in the EU through the establishment of standards. It offers an analysis of the main trends of European standard-based product policy from a historical perspective and discusses various general contemporary issues of product standard-setting in the view of ensuring a high level of environmental protection.

klíčová slova: EU product policy; product-oriented environmental law; sustainable products; climate-friendly products; standardsetting; ecodesign; life cycle thinking; New Approach to technical harmonisation

reference (25)

1. BAUMOL, W. J. - OATES, W. E. The Use of Standards and Prices for Protection of the Environment. The Swedish Journal of Economics. 1971, Vol. 73, No. 1, pp. 42-43. CrossRef

2. BUTLER, G. In Search of the Political Question Doctrine in EU Law. Legal Issues of Economic Integration. 2018, Vol. 45, No. 4, pp. 329-354. CrossRef

3. DALHAMMAR, C. Promoting Energy and Resource Efficiency through the Ecodesign Directive Resource Efficiency. Scandinavian Studies in Law. 2014, Vol. 59, pp. 166-176. CrossRef

4. DALHAMMAR, C. The application of 'life cycle thinking' in European environmental law: theory and practice. Journal for European Environmental & Planning Law. 2015, Vol. 15, No. 2, pp. 97-127. CrossRef

5. ENCHELMAIER, S. Free Movement of Goods: Evolution and Intelligent Design in the Foundations of the European Union. In: CRAIG, P. - DE BÚRCA, G. Evolution of EU Law. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 2021, pp. 546-578. CrossRef

6. FABŠÍKOVÁ, T. Aktuální vývoj evropské právní úpravy v oblasti ekodesignu výrobků. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2019, Vol. LXV, No. 3, pp. 69 70. CrossRef

7. FAURE, M. G. - DALHAMMAR, C. Principles for the Design of a Policy Framework to Address Product Life Cycle Impacts. In: MAITRE-EKERN, E. - DALHAMMAR, C. - BUGGE, H. CH. (eds.). Preventing Environmental Damage from Products. New York: Cambridge University Press, 2018, pp. 57-86. CrossRef

8. FÜHR, M. - SCHENTEN, J. Sustainable production and consumption (SPC). In: KRÄMER, L. - ORLANDO, E. (eds.). Principles of Environmental Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018, pp. 125 138. CrossRef

9. GUNNINGHAM, N. Environment Law, Regulation and Governance: Shifting Architectures. Journal of Environmental Law. 2009, Vol. 21, No. 2, pp. 200-202. CrossRef

10. HALLER, K. - CHEUNG, J. - WALLACE, M. - GUPTA, S. Research Insights. Consumers want it all: Hybrid shopping, sustainability, and purpose-driven brands [online]. IBM Institute for Business Value, 2022 [cit. 2023-09-30]. Available at: https://www.ibm.com/downloads/cas/YZYLMLEV.

11. HOFMANN, H. C. H. European regulatory union? The role of agencies and standards. In: KOUTRAKOS, P. - SNELL, J. Research Handbook on the Law of the EU's Internal Market. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017, pp. 460-476.

12. KANICKÝ, J. Sustainable chemistry under the European Green deal: reinforcing preventive legal regulation. In: RADECKA, E. - NAWROT, F. Green deal or green disorder. Toruń: Dom Organizatora, 2021, pp. 81-95.

13. KANICKÝ, J. Waste Law: Evolving Objectives and Paradigms [not yet published, copy on file with author].

14. KERLER, M. How Decision-making Procedures Create Good Governance: Technical Regulation in the European Union. Paper prepared for the 3rd ECPR Conference in Budapest 8-10 September 2005, pp. 1-27.

15. KINGSTON, S. - HEYVAERT, V. - ČAVOŠKI, A. European Environmental Law. New York: Cambridge University Press, 2017. CrossRef

16. LEE, H. - ROMERO, J. (eds.). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023. In: ipcc [online]. [cit. 2023 09 30]. Available at: https://www.doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.

17. MALCOLM, R. Ecodesign Laws and the Environmental Impact of our Consumption of Products. Journal of Environmental Law. 2011, Vol. 23, No. 3, pp. 487-503. CrossRef

18. OGUS, A. Regulation: Legal Form and Economic Theory. Oxford: Oxford University Press, 2004.

19. PELKMANS, J. The New Approach to Technical Harmonization and Standardization. Journal of Common Market Studies. 1987, Vol. 25, No. 3, pp. 249-270. CrossRef

20. POLVERINI, D. Regulating the Circular Economy within the Ecodesign Directive: Progress So Far, Methodological Challenges and Outlook. Sustainable Production and Consumption. 2021, Vol. 27, pp. 1113-1123. CrossRef

21. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future [online]. World Commission on Environment and Development, 1987, p. 16, para. 27 [cit. 2023-09-30]. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf.

22. SACHS, N. Can We Regulate Our Way to Energy Efficiency? Product Standards as Climate Policy. Vanderbilt Law Review. 2012, Vol. 65, No. 6, pp. 1631-1678.

23. SALA, S. - CRENNA, E. - SECCHI, M. - SANYÉ-MENGUAL, E. Environmental sustainability of European production and consumption assessed against planetary boundaries. Journal of Environmental Management. 2020, Vol. 269, p. 110686. CrossRef

24. STEWART, R. B. Regulation, Innovation, and Administrative Law: a Conceptual Framework. California Law Review. 1981, Vol. 69, No. 5, pp. 1256-1377. CrossRef

25. STONE, CH. D. The Place of Enterprise Liability in the Control of Corporate Conduct. Yale Law Journal. 1980, Vol. 90, No. 1, pp. 1-77. CrossRef

Creative Commons License
Sustainable and Climate-Friendly Products: What Role Is There for Product Standards? is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení