AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 70 No 1 (2024), 111–130

Climate Litigation in Europe: a Discussion about Emerging Trends in the Context of Principle of Non-regression

Elif Naz Němec, Milan Damohorský

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2024.8
zveřejněno: 25. 03. 2024

Abstract

The climate crisis is one of the most serious problems that humankind has ever faced. With the adverse consequences of this phenomenon, new practices have emerged in social, economic, and legal structures. One of these new practices is doubtlessly climate litigation that aim to pressure states to fulfil their positive obligations concerning the mitigation of the human-induced climate crisis. Global warming, advancing at an unprecedented rate, is pushing governments to take immediate measures and shape their legislation accordingly. Within this movement, the principle of non-regression, rooted in human rights, has gained a tangible form in environmental law. This study explores the potential role of the climate crisis and, specifically, the climate litigation cases in Europe in establishing the principle of non-regression as a settled principle in environmental law. It discusses its value as an argument in climate litigation from a practical point of view.

klíčová slova: climate change; climate litigation; principle of non-regression; Paris Agreement; mitigation

reference (55)

1. A.S. & S.A. & E.N.B v. Presidency of Türkiye & The Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 2023 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/as-sa-enb-v-presidency-of-turkiye-the-ministry-of-environment-urbanization-and-climate-change/.

2. AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. In: ippc [online]. 2023 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/.

3. BALOUNOVÁ, E. Mezinárodní klimatické právo: současné výzvy (nejen) pro Mezinárodní soudní dvůr. Mezinárodní politika - Diplomacie klimatické krize. 2023, No. 2, pp. 20-22.

4. BALOUNOVÁ, E. - SNOPKOVÁ, T. Český klimatický zákon - nutnost nebo…? České právo životního prostředí. 2023, Vol. XXIII, No. 1, pp. 13-40.

5. Commune de Grande-Synthe v. France. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 2021 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/commune-de-grande-synthe-v-france/.

6. COP 28: UN Climate Change Conference: 30 November - 12 December, Dubai, United Arab Emirates. In: United Nations: Climate Change [online]. 2023 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://unfccc.int/.

7. Česká pirátská strana. Zákon o ochraně klimatu (klimatický zákon) [online]. [cit. 2023-12-29]. Available at: https://www.pirati.cz/documents/324/Klimatick%C3%BD-z%C3%A1kon_navrh-listopad.pdf.

8. Declic et al. v. The Romanian Government. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 2023 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/declic-et-al-v-the-romanian-government/.

9. DUTHEILLET DE LAMOTHE, L. Principe de non-régression. Revue juridique de l'environnement. 2018, Vol. 43, No. 1, pp. 187-194. CrossRef

10. Emma Johanna Kiehm, et al. v. State of Brandenburg. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 2022 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/emma-johanna-kiehm-et-al-v-state-of-brandenburg/.

11. FALKNER, R. The Paris Agreement and the new logic of international climate politics. International Affairs. 2016, Vol. 92, No. 5, pp. 1107-1125. CrossRef

12. Friends of the Irish Environment v. Ireland. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 2019 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/friends-of-the-irish-environment-v-ireland/.

13. GANESAN, P. Challenging Regression in Climate Commitments: Doctrine of 'Non-Retrogression' to the Rescue? In: Oxford Human Rights Hub [online]. 4.1.2022 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://ohrh.law.ox.ac.uk/challenging-regression-in-climate-commitments-doctrine-of-non-retrogression-to-the-rescue/.

14. Genç iklim aktivistleri, Erdoğan'a dava açtı. In: bianet [online]. 5.10.2023 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://bianet.org/haber/genc-iklim-aktivistleri-erdogan-a-dava-acti-278463.

15. Greenpeace v. Spain I. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 20.6.2023 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/greenpeace-v-spain/.

16. Greenpeace v. Spain II. In: Climate Change Litigation Databases [online]. [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/greenpeace-v-spain-ii/.

17. CHATURVEDI, E. Climate Change Litigation: Indian Perspective. German Law Journal. 2021, Vol. 22, No. 8, pp. 1459-1470. CrossRef

18. Children of Austria v. Austria. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 2023 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/children-of-austria-v-austria/.

19. ILEMİN ALAN, N. Uluslararası Çevre Hukukunda Geriye Gidilemezlik İlkesinin Yeri. Periodicum Iuris. 2023, Vol. 1, No. 1, pp. 29-47.

20. In re Federal Climate Protection Act Austria. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 27.6.2023 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/in-re-federal-climate-protection-act-austria/.

21. In re Václav Havel Airport Expansion. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 24.6.2020 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/in-re-vaclav-havel-airport-expansion/.

22. International Council of Environmental Law (ICEL) - IUCN Commission on Environmental Law (CEL). Draft International Covenant on Environment and Development: implementing sustainability. In: IUCN Library System [online]. 2015 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://portals.iucn.org/library/node/46647.

23. Klimatická Žaloba ČR. In: Klimatická žaloba ČR [online]. [cit. 2023-12-29]. Available at: https://www.klimazaloba.cz/.

24. KNAPP, V. Teorie práva. Prague: C. H. Beck, 1995.

25. KUH, K. F. The Law of Climate Change Mitigation: an Overview. In: DELLASALA, D. A. - GOLDSTEIN, M. I. (eds.). Encyclopedia of the Anthropocene. Oxford: Elsevier, 2018, Vol. 2, pp. 505-510. CrossRef

26. Kuruyan Marmara Gölü'nde tarım başladı. In: TRT HABER [online]. 7.1.2023 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://www.trthaber.com/foto-galeri/kuruyan-marmara-golunde-tarim-basladi/53043.html.

27. LAVRIK, M. Customary Norms, General Principles of International Environmental Law, and Assisted Migration as a Tool for Biodiversity Adaptation to Climate Change. Jus Cogens [online]. 2022, Vol. 4, No. 2, pp. 99-129 [cit. 2023-12-29]. CrossRef

28. MITCHELL, A. D. - MUNRO, J. An International Law Principle of Non-Regression from Environmental Protections. International & Comparative Law Quarterly. 2023, Vol. 72, No. 1, pp. 35-71. CrossRef

29. MITCHELL, A. D. - MUNRO, J. No Retreat: an Emerging Principle of Non-Regression from Environmental Protections in International Investment Law. Georgetown Journal of International Law. 2019, Vol. 50.

30. Mr. Justice MacGrath. Friends of the Irish Environment CLG and The Govenrment of Ireland, Ireland and the Attorney General [online]. 2019 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2019/20190919_2017-No.-793-JR_judgment-2.pdf.

31. Notre Affaire à Tous and Others v. France. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 14.10.2021 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/notre-affaire-a-tous-and-others-v-france/.

32. National Green Tribunal. Society for Protection of Environment & Biodiversity v Union of India. In: CASEMINE [online]. 8.12.2017 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2017/20171208_Application-No.-677of-2016-M.A.-No.-148-of-2017_decision.pdf.

33. Neubauer, et al. v Germany. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 2021 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/neubauer-et-al-v-germany/.

34. Paris Agreement - UN Framework Convention on Climate Change. In: EUR-Lex: Access to European Union Law [online]. [cit. 2023-12-29]. Available at: https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html.

35. PRIEUR, M. Chapter 18: Non-regression. In: AGUILA, Y. - VIÑUALES, J. E. (eds). A Global Pact for the Environment - Legal Foundations [online]. University of Cambridge, CEENRG, 2019, p. 143 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://globalpactenvironment.org/uploads/Aguila-Vinuales-A-Global-Pact-for-the-Environment-Cambridge-Report-March-2019.pdf.

36. PRIEUR, M. The principle of non-regression. In: Elgar Encyclopedia of Environmental Law [online]. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018, p. 251 [cit. 2023-12-29]. CrossRef

37. PRIEUR, M. - MAINGUY, G. Non-regression in environmental law. S.A.P.I.EN.S. Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society [online]. 2012, Vol. 5, No. 2, pp. 35-38 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://journals.openedition.org/sapiens/1405.

38. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 2. 2023, č. j. 9 As 116/2022-166 [online]. 2023 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://www.klimazaloba.cz/wp-content/uploads/2023/02/rozhodnuti_9-as-116-2022-166.pdf.

39. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2022, č. j. 14 A 101/2021-248 [online]. [cit. 2023-12-29]. Available at: https://www.klimazaloba.cz/wp-content/uploads/2022/06/ROZSUDEK.pdf.

40. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2023, č. j. 14 A 101/2021-445 [online]. 2023 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://www.klimazaloba.cz/wp-content/uploads/2023/11/MS-v-Praze_Rozsudek_14-A-101-2021-445_201123.pdf.

41. S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi v. Republic of Türkiye Ministry of Agriculture and Forestry, Manisa Directorate of Provincial Agriculture and Forestry. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 28.10.2023 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/ss-golmarmara-ve-cevresi-su-urunleri-kooperatifi-v-republic-of-turkiye-ministry-of-agriculture-and-forestry-manisa-directorate-of-provincial-agriculture-and-forestry/.

42. STANKOVIC, T. - HOVI, J. - SKODVIN, T. The Paris Agreement's inherent tension between ambition and compliance. Humanities and Social Sciences Communications. 2023, Vol. 10, No. 1, Art. 550. CrossRef

43. The General Assembly of the United Nations. Future We Want - Outcome document. In: Sustainable Development: Knowledge Platform [online]. 2012 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html.

44. The principle of non-regression and Indian Environmental Jurisprudence. In: Bar and Bench [online]. 26.7.2018 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://www.barandbench.com/columns/the-principle-non-regression-indian-environmental-jurisprudence.

45. The State of the Netherlands v. Urgenda Foundation [online]. 2018 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2018/20181009_2015-HAZA-C0900456689_decision-4.pdf.

46. Türkiye'nin ilk iklim davası Marmara Gölü balıkçıları adına açıldı. In: bianet [online]. 24.3.2022 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://bianet.org/haber/turkiye-nin-ilk-iklim-davasi-marmara-golu-balikcilari-adina-acildi-259497.

47. United Nations. The Convention on Biological Diversity. In: Convention on Biological Diversity [online]. 1992 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://www.cbd.int/convention/text/.

48. United Nations. Universal Declaration of Human Rights. In: United Nations [online]. [cit. 2023-12-29]. Available at: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights.

49. UN General Assembly (76TH SESS.: 2021-2022). The human right to a clean, healthy and sustainable environment: resolution / adopted by the General Assembly. In: United Nations: Digital Library [online]. 2022 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://digitallibrary.un.org/record/3983329.

50. United Nations Secretary-General. Gaps in International Environmental Law and Environment-related Instruments: Towards a Global Pact for the Environment - Report of the Secretary-General. In: UN: environment programme [online]. 2018 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://wedocs.unep.org/xmlui/handle/20.500.11822/27070.

51. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 2015 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/.

52. VOIGT, C. The power of the Paris Agreement in international climate litigation. Review of European, Comparative & International Environmental Law. 2023, Vol. 32, No. 2, pp. 237-249. CrossRef

53. VORDERMAYER-RIEMER, M. Non-Regression in International Environmental Law: Human Rights Doctrine and the Promises of Comparative International Law. Cambridge - Antwerp - Chicago: Intersentia, 2020. CrossRef

54. VZW Klimaatzaak v. Kingdom of Belgium & Others. In: Climate Change Litigation Databases [online]. 2014 [cit. 2023-12-29]. Available at: https://climatecasechart.com/non-us-case/vzw-klimaatzaak-v-kingdom-of-belgium-et-al/.

55. WARWICK, B. T. C. Unwinding Retrogression: Examining the Practice of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Human Rights Law Review. 2019, Vol. 19, No. 3, pp. 467-490. CrossRef

Creative Commons License
Climate Litigation in Europe: a Discussion about Emerging Trends in the Context of Principle of Non-regression is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení