AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 4 (2023), 45–56

Ochrana oznamovatelů (nejen) ve státní službě

[Protection of Whistleblowers (not Only) in the Civil Service]

Jakub Morávek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.44
zveřejněno: 04. 12. 2023

Abstract

The paper is focused on the topic whistleblowing. The paper discusses the new whistleblowers act. The attention is focused on the scope of the legislation, the conceptual definition of protected reporting and on the position of the relevant person. The conclusions reached are applicable both to the civil service and to labour law relationships.

klíčová slova: civil service; labour law; whistleblowing; personal data protection

reference (11)

1. MORÁVEK, J. Whistleblowing - praktické otázky. Právo pro podnikání a zaměstnání. 2009, roč. 4, č. 11, s. 12-20.

2. MORÁVEK, J. Whisteblowing - zákonná opora. Právo pro podnikání a zaměstnání. 2009, roč. 4, č. 12, s. 12-17.

3. MORÁVEK, J. - PICHRT, J. Protection of Whistleblowers under Czech Law within the Context of the Directive on the Protection of Persons Who Report Breaches of Union law (2019/1937). In: SKUPIEŃ, D. Towards a Better Protection of Workplace Whistleblowers in the Visegrad Countries, France and Slovenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021, s. 101-114. CrossRef

4. PICHRT, J. (ed.). Whistleblowing a související aspekty: mezinárodní konference. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.

5. PICHRT, J. a kol. Zákon o státní službě: komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

6. PICHRT, J. - MORÁVEK, J. The Czech Republic and Whistleblowing. In: THÜSING, G. - FORST, G. Whistleblowing - a Comparative Study. Cham: Springer, 2016, s. 123-130.

7. PICHRT, J. - MORÁVEK, J. The Czech Republic and whistleblowing. The Lawyer Quarterly. 2014, Vol. 4, No. 2, s. 132-138.

8. PICHRT, J. - MORÁVEK, J. Whistleblowing. Právo pro podnikání a zaměstnání. 2009, roč. 4, č. 7-8, s. 19-25.

9. PICHRT, J. - MORÁVEK, J. (eds.). Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021.

10. PICHRT, J. - MORÁVEK, J. (eds.). Whistleblowing: minulost, přítomnost, budoucnost. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020.

11. PICHRT, J. - MORÁVEK, J. (eds.). Whistleblowing: závěry a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022.

Creative Commons License
Ochrana oznamovatelů (nejen) ve státní službě is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení