AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 157–172

K některým mezinárodněprávním otázkám spojeným s palestinskými ozbrojenými a teroristickými útoky

[On Certain International Legal Issues Related to Armed Palestinian and Terrorist Attacks]

Veronika D’Evereux

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.34
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

The paper is focused on some issues of the current Israeli-Palestinian conflict from the point of view of international law. The main topic is terrorism, the question of the possibility of viewing terrorism as a new form of aggression is examined. This part is followed by a chapter on the internal structure of Palestinian representation. Attention is also given to more general issues of responsibility of some non-state actors, rebel movements, de facto authorities, de facto government, de facto regimes, and private individuals. This is followed by the main part of this paper, which is dedicated to the issues of the attribution of the actions of the Hamas movement to the Palestinian Authority.

klíčová slova: terrorism; attribution; Hamas; de facto authorities; Palestinian National Authority

reference (27)

1. Bureau of Counterterrorism. Country Report on Terrorism 2019: Israel, West Bank and Gaza. In: US Department of State [online]. 2019 [cit. 2022-07-17]. Dostupné na: https://tinyurl.com/4twsrm6a.

2. Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 19. 12. 2005.

3. CASSESE, A. The International Community's "Legal" Response to Terrorism. In: International and Comparative Law Quarterly [online]. 1989, Vol. 38, No. 3, s. 589-608 [cit. 2022-07-09]. Dostupné na: https://tinyurl.com/mu8nzzak. CrossRef

4. ČEJKA, M. Izrael a Palestina: minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Praha: Centrum strategických studií, 2005.

5. ČEPELKA, Č. - ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018.

6. DAJANI, R. - ROCK, B. Palestinian Politics in Crisis: an Urgent Call for Action by the International Community. In: Tony Blair Institute for Global Change [online]. 2022 [cit. 2023-01-22]. Dostupné na: https://tinyurl.com/msvnc3h3.

7. DAVID, V. - MALACKA, M. Fenomén mezinárodního terorismu. Praha: Linde, 2005.

8. D'EVEREUX, V. Development and Current Perspectives of the Israeli Palestinian Conflict. Czech Yearbook of Public and Private International Law. 2022, Vol. 13, s. 62-72.

9. DINSTEIN, Y. War, Aggression and Self-Defence. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. CrossRef

10. FOSTER, A. West Bank: Al-Aqsa Martyrs' Brigades commander Ibrahim al-Nabulsi killed in Nablus. In: BBC News [online]. 9. 8. 2022 [cit. 2022-08-15]. Dostupné na: https://tinyurl.com/yrf2zjb6.

11. FUCHS, J. Terorismus nebo válka? In: ONDŘEJ, J. - ŠTURMA, P. Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo: sborník mezinárodní konference. Sborníky, 43. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, s. 267-275.

12. HÁJÍČKOVÁ, K. Ilegální obchod se zlatem jako zdroj financování terorismu a konfliktů. In: ŠTURMA, P. (ed.). a kol. Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny. Studie z mezinárodního práva, 6. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 195-212.

13. HAREL, A. Analysis: With Islamic Jihad Leader's Arrest, Israel Stops West Bank Threat but Risks Another in Gaza. In: Haaretz [online]. 2. 8. 2022 [cit. 2022-08-15]. Dostupné na: https://tinyurl.com/5n7j88mp.

14. IBL, P. Mezinárodní terorismus. In: ONDŘEJ, J. - ŠTURMA, P. (eds.). Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo: sborník mezinárodní konference. Sborníky, 43. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, s. 156-168.

15. ITAMAR, M. PMW exclusive: Huge Increase in PA Terror Funding in 2017. In: PMW: Palestian Media Watch [online]. 19. 7. 2017 [cit. 2022-07-14]. Dostupné na: https://palwatch.org/page/12657.

16. LAUB, Z. - ROBINSON, K. What is Hamas? In: Council on Foreign Relations [online]. 17. 8. 2021 [cit. 2022-06-04]. Dostupné na: https://tinyurl.com/2mmbzh5e.

17. Legal Consequences of the Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory. I. C. J. Reports, 2004 (Advisory Opinion).

18. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). I. C. J Reports, 1986.

19. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Souhrnná teritoriální informace: Palestina [online]. 17. 5. 2022 [cit. 2023-01-22]. Dostupné na: https://tinyurl.com/dxb9nzdh.

20. MRÁZEK, J. Mezinárodní humanitární právo a nestátní aktéři v ozbrojených konfliktech. In: BÍLKOVÁ, V. (ed.). Mezinárodní humanitární právo, vznik a nové výzvy. Studie z lidských práv, 9. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 77-101.

21. ONDŘEJ, J. - ŠTURMA, P. - BÍLKOVÁ, V. - JÍLEK, D. Mezinárodní humanitární právo. Praha: C. H. Beck, 2010.

22. RICHTEROVÁ, A. Zahraniční bojovníci a možnost jejich trestněprávního postihu. Prameny a nové proudy právní vědy, 71. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021.

23. SCHELLE, K. - VOJÁČEK, L. Společnost národů a snahy o potlačování mezinárodního terorismu. In: ONDŘEJ, J. - ŠTURMA, P. Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo: sborník mezinárodní konference. Sborníky, 43. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, s. 178-187.

24. SCHWEITZER, Y. - LAVIE, E. - ELRAN, M. Between ISIS and Arab Citizens of Israel. In: The Institute for National Security Studies [online]. 14. 4. 2022 [cit. 2023-01-21]. Dostupné na: https://www.inss.org.il/publication/isis-israel/.

25. STAFF, T. Palestinians Celebrate Deadly Terror Shooting in Jerusalem with Fireworks, Sweets. In: The Times of Israel [online]. 28. 1. 2023 [cit. 2023-01-28]. Dostupné na: https://tinyurl.com/3wpafnw6.

26. TRAPP, K. Back to Basics: Necessity, Proportionality, and the Right of Self-Defence against Non-State Terrorist Actors. In: International and Comparative Law Quarterly [online]. 2007, Vol. 56, s. 142 [cit. 2022-09-07]. Dostupné na: https://tinyurl.com/bdekwkkv. CrossRef

27. ZADRAŽILOVÁ, J. Hamás a jeho sponzoři a dodavatelé zbraní. In: Novinky.cz [online]. 18. 5. 2021 [cit. 2022-07-17]. Dostupné na: https://tinyurl.com/yckm58ds.

Creative Commons License
K některým mezinárodněprávním otázkám spojeným s palestinskými ozbrojenými a teroristickými útoky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení