AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 67 No 2 (2021), 91–101

Osobní ochranné pomůcky jako novotvar pracovního práva

[Personal Protective Measures as a New Feature of Czech Labour Law]

Martin Štefko

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2021.15
zveřejněno: 31. 05. 2021

Abstract

This article considers international, EU-law and Czech national law that regulates personal protective instruments. Special attention is given to face masks as set forth by emergency decisions issued by the Czech Government during its campaign against the covid-19 virus. The government insists on universal duty to wear face masks despite contradictory laws and two court decisions that abrogated respective governmental decisions. Face masks can have a certain role in the state contingency policy against the virus, but its efficiency seems to be overestimated. The fundamental question raised by this article is, what legal status can be assigned to the face masks?

Klíčová slova: duty of care; personal protective equipment

reference (11)

1. BUNDGAARD, H. et al. Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers. In: Annals of Internal Medicine [online]. 18. 11. 2020 [cit. 2020-12-14]. Dostupné na: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817.

2. DAVIES, A. et al. Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic? Disaster Med Public Health Preparedness. 2013, Vol. 7, No. 4, s. 413-418. Online in: Cambridge University Press Public Health Emergency Collection [online]. 2013 [cit. 2020-12-14]. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108646/. CrossRef

3. HASLAM, A. Response to 'MacIntyre et al. A rapid systematic review of the efficacy of face masks and respirators against coronaviruses and other respiratory transmissible viruses for the community, healthcare workers and sick patient'. International Journal Studies of Nursing Studies. 2020, Vol. 109. Online in: Cambridge University Press Public Health Emergency Collection [online]. 2020 [cit. 2020-12-14]. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7434616/. CrossRef

4. How to protect yourself and others. In: European Centre for Disease Prevention and Control [online]. 2020 [cit. 2020-12-14]. Dostupné na: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/prevention-and-control/protect-yourself.

5. <bez popisu> CrossRef

6. World Health Organization. Mask use in the context of COVID-19: interim guidance, 1 December 2020. [online]. 2020 [cit. 2020-12-14]. Dostupné na: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

7. Judikatura

8. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2008, čj. 1 Ao 3/2008 - 136, č. 1795/2009 Sb. NSS

9. Rozsudek Nejvyššího správního soudu a rozsudek ze dne 22. 12. 2011, čj. 8 Ao 6/2011 - 87, č. 2741/2013 Sb. NSS.

10. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 11. 2020, č. j. 18 A 59/2020- 226

11. Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 14 A 41/2020

Creative Commons License
Osobní ochranné pomůcky jako novotvar pracovního práva is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení