AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 143–154

The Interpretaton of the Charter of Fundamental Rights of the EU in Data Retention Cases: national implementation and possible changes of policy

Tomáš Ochodek

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.41
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

The Court of Justice of the EU has, on several occasions, ruled on the compatibility of so-called data retention measures with the Charter of Fundamental Rights of the EU. In particular, it has ruled that general and indiscriminate retention of certain electronic communications data is incompatible with Articles 7 and 8 of the Charter, be it in the form of EU secondary law or national legislation. Many Member States, however, still keep in place data retention measures contrary to these rulings, and progress in implementing the rulings is slow. At the same time, the rulings of the Court of Justice can also be interpreted as requiring a fundamental change in how these measures are used and how effective they can be.

Klíčová slova: Charter of Fundamental Rights of the EU; data retention; national implementation; data protection

reference (6)

1. COUDERT, Fanny. In the aftermath of Tele2 and Opinion 1/15: when are data retention measures legitimate?. In: KU Leuven CITIP Blog [online]. 2017 [cit. 2018-05-10]. Available from: https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/in-the-aftermath-of-tele2-and-opinion-115-when-are-data-retention-measures-legitimate/ .

2. GALLI, Francesca. Digital Rights Ireland as an Opportunity to Foster a Desirable Approximation of Data Retention Provisions. Maastricht Journal of European and Comparative Law. 2016, 23(3), p. 460-477. CrossRef

3. LUND, Jasper. EU Member States plan to ignore EU Court data retention rulings. In: EDRi [online]. 2017 [cit. 2018-05-10]. Available from: https://edri.org/eu-member-states-plan-to-ignore-eu-court-data-retention-rulings/ .

4. LYNSKEY, Orla. Deconstructing data protection: the 'added-value' of a right to data protection in the EU legal order. International & Comparative Law Quarterly. 2014, 63 (3), p. 569-597. CrossRef

5. LYNSKEY, Orla. Tele2 Sverige AB and Watson et al: Continuity and Radical Change. In: European Law Blog [online]. 2017 [cit. 2018-05-10]. Available from: https://europeanlawblog.eu/2017/01/12/tele2-sverige-ab-and-watson-et-al-continuity-and-radical-change/ .

6. MOLEK, Pavel. Czech Constitutional Court Unconstitutionality of the Czech Implementation of the Data Retention Directive; Decision of 22 March 2011, Pl. ÚS 24/10. European Constitutional Law Review. 2012, 8(2), p. 338-353. CrossRef

Creative Commons License
The Interpretaton of the Charter of Fundamental Rights of the EU in Data Retention Cases: national implementation and possible changes of policy is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení