AUC IURIDICA

AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obshau časopisu zajišťuje Portico.

AUC IURIDICA, Vol 64 No 4 (2018), 65–77

The application of the Charter of Fundamental Rights of the EU by the German Federal Constitutional Court with references to the other federal courts

Rainer Arnold, Lukas Cerny

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.34
zveřejněno: 04. 01. 2019

Abstract

The German Federal Constitutional Court (FCC) applies the Charter of Fundamental Rights of the EU (ChFR) if German law is “determined” by EU law. The interpretation of article 51.1 ChFR which regulates the applicability of the ChFR is narrower than that of the Court of Justice of the EU. The FCC which has recognized, with some reservations, the primacy of supranational over national constitutional law maintains its concept of constitutional identity defined according to the intangibility clause of article 79.3 Basic Law (BL). If human dignity (article 1 BL and the fundamental State structures as enumerated by article 20 BL) are concerned, the FCC does not apply the ChFR regardless of article 51.1FCh but the identity concept. Overall, the references of the FCC to the ChFR are relatively scarce.

Klíčová slova: constitutional identity; application of the Charter of Fundamental Rights of the EU; primacy of supranational law; human dignity; intangibility clause; fundamental State structures

Creative Commons License
The application of the Charter of Fundamental Rights of the EU by the German Federal Constitutional Court with references to the other federal courts is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení