AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 60 No 1 (2020), 289–291

Hus, a Polemicist and a Fighter. Magistri Iohannis Hus Constantiensia, ediderunt Helena Krmíčková et al., Turnhout, Brepols Publishers 2016

Blanka Zilynská

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2020.34
zveřejněno: 08. 03. 2021

Abstract

Book review on Hus, a Polemicist and a Fighter. Magistri Iohannis Hus Constantiensia. Ediderunt Helena Krmíčková, Jana Nechutová, Amedeo Molnár (†), Dušan Coufal, Jana Fuksová, Lucie Mazalová, Petra Mutlová, Libor Švanda, Soňa Žákovská (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis 274; Magistri Iohannis Hus Opera omnia, tomus XXIV), Turnhout, Brepols Publishers 2016.

Creative Commons License
Hus, a Polemicist and a Fighter. Magistri Iohannis Hus Constantiensia, ediderunt Helena Krmíčková et al., Turnhout, Brepols Publishers 2016 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení