ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 66 No 1 (2023)

Bacterial Resistance in Hospital-Acquired Infections Acquired in the Intensive Care Unit: A Systematic Review
Walter Martinez Loaiza, Anny Katheryne Rivera Ruiz, Cristian Camilo Ospina Patiño, Mónica Chavez Vivas

Wireless Monitoring of Gastrointestinal Transit Time, Intra-Luminal Ph, Pressure and Temperature in Experimental Pigs: A Pilot Study
Jan Bureš, Věra Radochová, Jaroslav Květina, Darina Kohoutová, Martin Vališ, Stanislav Rejchrt, Jana Žďárová Karasová, Ondřej Soukup, Štěpán Suchánek, Miroslav Zavoral

Antithrombin Deficiency: Frequency in Patients with Thrombosis and Thrombophilic Families
Maria Anna Pejková, Eva Ivanová, Petr Sadílek, Radovan Malý, Zuzana Thibaud, Petr Dulíček

The Sex Ratio at Birth Is Higher in Māori Than in Non-Māori Populations in Aotearoa New Zealand
Victor Grech

Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS Syndrome)
Marta Filipa Lemos Mendes, Diana Silva Fernandes, Ilídio Brandão

First Croatian Case of Double Aneuploidy: A Child With Klinefelter and Edwards Syndrome (48,XXY,+18) – Possible Causes and Contributing Factors
Ena Batinović, Anet Papazovska Cherepnalkovski, Bernarda Lozić, Luka Brajković, Ivana Zanchi, Vesna Pavlov, Marija Bucat

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení