ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 66 No 1 (2023), 28–31

Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS Syndrome)

Marta Filipa Lemos Mendes, Diana Silva Fernandes, Ilídio Brandão

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2023.12
zveřejněno: 26. 06. 2023

Abstract

DRESS syndrome is an idiosyncratic drug reaction and potentially life-threatening. The authors report a case of this syndrome presenting with fever, rash, mucosal involvement, liver and muscle involvement associated with moxifloxacin treatment.

klíčová slova: DRESS; drug adverse reactions; moxifloxacin; hypersensitivit; eosinophilia

Creative Commons License
Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS Syndrome) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení