ACTA MEDICA

ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 58 No 4 (2015)

Unroofing Technique as an Option for the Endoscopic Treatment of Giant Gastrointestinal Lipomas
Marcela Kopáčová, Stanislav Rejchrt, Jan Bureš

Histological Changes of the Middle Ear Ossicles Harvested During Cholesteatoma Surgery
Lukáš Školoudík, Eva Šimáková, David Kalfeřt, Viktor Chrobok

Dental and Oral Lesions in HIV-Positive Individuals in East Bohemia – Czech Republic, Single Centre Experience
Martin Šembera, Vladimíra Radochová, Radovan Slezák

Natural Detoxification Capacity to Inactivate Nerve Agents Sarin and VX in the Rat Blood
Jiří Bajgar, Jiří Cabal, Jiří Kassa, Michal Pavlík

Oesophageal Manometry in Experimental Pigs: Methods and Initial Experience
Ilja Tachecí, Věra Radochová, Jaroslav Květina, Stanislav Rejchrt, Marcela Kopáčová, Jan Bureš

The Evaluation of the Potency of Newly Developed Oximes (K727, K733) and Trimedoxime to Counteract Acute Neurotoxic Effects of Tabun in Rats
Jiří Kassa, Jana Hatlapatková, Jana Žďárová Karasová

Pneumoperitoneum in in-vitro Conceived Quadruplet Neonate: Rare Manifestation of Hirschsprungʼs Disease – Report of a Case
Jakov Mihanović, Ivo Jurić, Zenon Pogorelić, Ivana Mrklić, Miro Jukić, Dubravko Furlan

Concha Bullosa Mucopyocele: a Case Report
Kamran Sari, Zeliha Kapusuz Gencer, Yunus Kantekin

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení