ACTA MEDICA
ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.

ACTA MEDICA, Vol 58 No 4 (2015), 131–134

Oesophageal Manometry in Experimental Pigs: Methods and Initial Experience

Ilja Tachecí, Věra Radochová, Jaroslav Květina, Stanislav Rejchrt, Marcela Kopáčová, Jan Bureš

DOI: https://doi.org/10.14712/18059694.2016.5
zveřejněno: 10. 03. 2016

Abstract

The aim of this study project was to prepare our own method of porcine oesophageal manometry. Ten mature experimental pigs entered the study. Conventional water-perfused system was decided for manometry. Porcine resting and relaxed pressures of the lower oesophageal sphincter are fully comparable with healthy human subjects. Evocable swallowing is doable and oesophageal peristalsis is quantifiable. Basic manometric parameters were different in male and female animals. Oesophageal manometry in experimental pigs is feasible. Porcine oesophageal manometry will be usable for preclinical studies in future.

klíčová slova: Experimental pigs; General Anaesthesia; Oesophageal Manometry

Creative Commons License
Oesophageal Manometry in Experimental Pigs: Methods and Initial Experience is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694

Ke stažení